Adoptujte skřítka

 Proč adoptovat skřítka?

 Ručně šitý skřítek je důležitou pomůckou v naší  terapeutické práci s dětmi. Každé dítě, které k nám  do terapie vstoupí, dostává svého skřítka, který ho  provádí terapií. Dítě si ho odnáší domů spolu s  pocitem  bezpečí, který v centru dětem poskytujeme.

 Adopcí skřítka podpoříte terapii jednoho  konkrétního dítěte a jeho rodiny a dáte mu tak šanci  prožít DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ.

 

Jak adopce funguje?

1/ Vyberte si v galerii fotografií skřítka.

500 Kč = jednorázová pomoc pro 1 dítě = 1 diagnostické vyšetření

1000 Kč - komplexní diagnostika a vyšetření  jednoho dítěte

Díky diagnóze zjišťujeme, jakým způsobem se dítě vyvíjí po stránce emoční, jak navazuje vztahy a jak je zdatné v komunikaci s rodinou a okolím.                       Na základě diagnostiky dokážeme určit jaký typ péče děti potřebují (terapie, psychologické vyšetření, hospitalizace) a jak postupovat dál, abychom eliminovali všechny zdroje negativního vlivu na jejich zdravý rozvoj. Děti se k nám do Centra LOCIKA dostanou, protože jsou často vystavovány traumatickým situacím - zažívají konflikty rodičů, týrání, sexuální zneužívání...

 

 2/ Uhraďte pomocí formuláře darujme.cz

 3/ Získáte od nás ADOPČNÍ CERTIFIKÁT s detaily  jakému dítěti jste právě přispěli. (Pro zachování  důvěrnosti dat našich klientů zasíláme  anonymizované informace o dítěti a jeho rodinné  situaci.)

 Naším cílem je oslovit 150 statečných, kteří přispějí  na děti Centra LOCIKA. Přesně 150 je totiž kapacita  našeho centra a právě tolik skřítkovských  podporovatelů sháníme, abychom mohli rozvíjet  pomoc dětem, které zažívají domácí násilí.

 

Kontakt pro dárce

Aneta Bdínková
anetab@centrumlocika.cz
Tel.: : +420 734 441 233