Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Darujme- jednorázově, pravidelně

 

Na co přispíváte:

100 Kč = nákup výtvarných potřeb do arteterapeutické dílny
200 Kč = 1 hodina arteterapie pro 1 dítě
500 Kč = 1 hodina odborné práce dětského psychologa
1000 Kč = komplexní diagnostické vyšetření 1 dítěte
5000 Kč = systematické zmapování situace v 1 rodině ohrožené domácím násilím
 
Kontakt pro dárce:

Aneta Bdínková
anetab@centrumlocika.cz
Tel.: : +420 734 441 233 

Transparentní účet centra LOCIKA: 11338840/5500