Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Konference 2019

19. listopadu 2019 pro Vás připravujeme další konferenci na téma CO S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM A NÁSILÍM VE ŠKOLÁCH? 

Průběžně vás budeme informovat o bližších informacích ke konferenci.

-----------------------------------------------

Konference MLUVME SPOLU O NÁSILÍ 2018

Výstupy z konference

Symbolicky, přesně na Světový den prevence týrání a zneužívání dětí, se konala třetí odborná konference Centra LOCIKA pod názvem "Mluvme spolu o násilí". Cílem bylo podpořit multi-oborovou spolupráci všech rezortů, které se setkávají s dětmi ohroženými domácím násilím. Už tradičně bylo místem konference Ministerstvo vnitra, které tak opětovně dalo najevo podporu této oblasti. Zájem veřejnosti i odborníků byl velký, což lze přisoudit také bohatému a podnětnému programu.

Dopolední část zahájila ředitelka Centra LOCIKA Petra Wünschováa uvedla posluchače do tématu. Toto uvedení bylo trochu depresivní. Pořád je u nás například 63% rodičů, kteří berou tělesné tresty jako běžný výchovný prostředek. Nejvíce zarážející byla ale informace, že pokud dítě promluví o domácím násilí, trvá ještě 5-6 let než se mu dostane odborné pomoci - pokud není v blízkosti specializované centrum, kde by se mu věnovali. Pokud ano, doba pomoci se snižuje na 1-2 roky. V podobném duchu pokračoval celý dopolední program, kde se posluchači mohli seznámit s posledními zjištěními ohledně vlivu traumatu na vývoj dětí. Na druhou stranu zazněly i povzbuzující informace. Roční péče o rodinu, ve které se vyskytuje domácí násilí, stojí 30.000,- Kč. Možná by se to někomu mohlo zdát hodně, ale zahraniční studie, jak potvrdila další přednášející Barbora Jakobsen, uvádějí, že pomůžeme-li jedné rodině vyřešit problém domácího násilí, úspora financí pro stát je tak veliká, že nám zaplatí naši mzdu na deset let dopředu. Ale to už se přesouváme do odpoledne, které bylo věnováno zahraničním příspěvkům. Již zmiňovaná Barbora Jakobsen seznámila posluchače s norskou praxí, jak mluvit s těmi, kteří se dopouštějí násilí. Následovala inspirace ze Slovenska a jejich zkušenost s tzv. Advokačními centry. I zde bylo vidět, že se multi-oborová spolupráce daří. Po zahraničních přednášejících pokračovala inspirace zahraniční prací. Tentokrát v podobě Cochemského modelu řešení soudní praxe. Jedná se o první vlaštovky v naší republice, ale informace byly velice pozitivní. Celý přednáškový den byl uzavřen příspěvkem o práci s násilnými osobami v prostředí výkonu trestu. I zde zazněla velice zajímavá čísla. Recidiva propuštěných vězňů se pohybuje kolem 69%, ale pokud jsou odsouzení zařazeni do nějakého speciálního programu, třeba na řešení domácího násilí, klesá jejich recidiva na 34%. Úplným závěrem bylo poukázání na důležitost práce nejen s násilnými osobami a jejich obětmi, ale také s lidmi, kteří se jim věnují. Toto téma by mělo možná zaznívat mnohem více.

Při zpětném ohlédnutí za proběhlým dnem je třeba říci, že konference otevřela mnohem více otázek, než dala odpovědí. A proto věříme, že se brzké době budeme moci znovu potkat a vyměnit si další podněty a inspirace.

Martin Galbavý, odborný garant Centra LOCIKA