Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Partneři a dárci

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Dále je projekt podpořen z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

 

 

Nadace Open Society Fund Praha

www.osf.cz

 

Norské fondy

www.eeagrants.cz

 

Dejme ženám šanci

www.dejmezenamsanci.cz

 

Nadace Open Society Fund Praha rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Má více než 20 let zkušeností a patří mezi pět největších nadací v České republice. Financuje a sama realizuje jak projekty, které usilují o systémové změny na celostátní úrovni, tak projekty, které přispívají k řešení konkrétních lokálních situací.

Číst dál >

Nadace Naše dítě

www.nasedite.cz

Nadace Naše dítě pomáhá týraným, zneužívaným a handicapovaným dětem již od roku 1993 a dokázala za dobu své existence přerozdělit na více než 275 milionů korun ve prospěch ohrožených dětí. Nadace pomáhá prostřednictvím finanční podpory rodinám a organizacím, bezplatným právním poradenstvím, osvětovou činností, prosazováním legislativních změn a dalšími dostupnými způsoby.

Číst dál >

Nadace Terezy Maxové dětem

www.nadaceterezymaxove.cz

Již od roku 1997, Tereza Maxová a její nadační tým všestranně podporuje opuštěné a znevýhodněné děti v České republice. Na počátku pomoci stála její osobní zkušenost a návštěva pražského kojeneckého ústavu.

Číst dál >

MPSV

www.mpsv.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí - do kompetence ministerstva patří především sociální politika (problematika zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské, apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní legislativa,

Číst dál >

Městská část Praha 7

www.praha7.cz

Praha 7 je od 24. listopadu 1990 městská část hlavního města Prahy, rozkládající se severně od historického centra Prahy převážně na levém břehu Vltavy, ale menší částí území zasahuje i na její pravý břeh. Zahrnuje téměř celé katastrální území Holešovice, asi polovinu katastru Bubenče a malou část katastru Libně.

Číst dál >

Nakladatelství Albatros

www.albatros.cz

Nakladatelství Albatros je nejstarší české nakladatelství, které se od svého vzniku specializuje na vydávání literatury pro děti a mládež (bylo založeno v roce 1949; do roku 1969 působilo pod původním názvem Státní nakladatelství dětské knihy).

Číst dál >

Nadace NOVA

www.nadacenova.cz

Nadace Nova se zaměřuje na podporu zdravotních, sociálních a kulturních projektů a aktivit. 

Číst dál >

Alza.cz

www.alza.cz

 

Historie společnosti se píše od roku 1994, kdy fungovala ještě pod hlavičkou fyzické osoby, významné postavení na trhu si začala budovat od roku 1998. Nyní působí jako ryze česká akciová společnost, s daňovým domicilem taktéž v České republice.

Číst dál >

NROS

www.nros.cz

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) existuje dvacet let a patří mezi nejstarší neziskové organizace v České republice. Našim posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Od svého založení jsme úspěšně podpořili více než 4 800 projektů částkou přesahující 1,7 miliardy korun.

Číst dál >

 

Nadace Pomozte Dětem

www.pomoztedetem.cz

 POMOZTE DĚTEM je dlouhodobý sbírkový projekt, který společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. Vzorem pro vznik sbírky byl projekt britské rozhlasové a televizní společnosti BBC Children in Need. Číst dál ->

 „financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti“.

 

Immo Future 3

Pronájem bytů u Anděla v Praze 5

 

Vila Nový Smíchov

Pronájem kanceláří u Anděla v Praze 5

Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.

www.psn.cz

PSN hraje významnou roli na českém realitním trhu již od roku 1991.

PSN se zabývá prodejem a pronájmem výhradně vlastních nemovitostí, a to bytů i komerčních prostor. Nemovitosti nabízíme po celé Praze, na Kladně, v Pardubicích, Hradci Králové a ve Slaném. V našem portfoliu máme mnoho významných pražských objektů.  Jedním z nich je i metronom na Letné, který se stal neodmyslitelnou součástí našeho loga.

Číst dál ->

ADLER Czech, a.s.

www.adler.cz

Společnost ADLER Czech a.s. je jedničkou na trhu reklamního textilu v České a Slovenské republice a v rámci EU patří mezi TOP 5 značek. Ročně prodá 8 mil. ks triček, polokošil, košil, mikin, čepic, softshellových bund a vest, do více než 15 zemí EU, odbaví 150 tis. objednávek a vyskladní 240 tis. ks balíků.

Číst dál ->

Bohemian Ventures

www.venturesbooks.cz

Společnost Bohemian Ventures působí v segmentu jazykového vzdělávání od roku 1991. Jako výhradní dovozce učebnic nakladatelství Pearson a zároveň distributor ostatních významných nakladatelů ELT titulů poskytuje kompletní servis pro školy, stejně jako pro státní instituce a učitele angličtiny na volné noze. 

Číst dál ->

Ministerstvo spravedlnosti

www.justice.cz

Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední orgán státní správy soudů bylo zřízeno dne 20.3.1848 jako jedno z čtyř ministerstev Rakousko-Uherska, a to vedle Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a Ministerstva kultu a vyučování.

 Číst dál ->

 

 

Holmes Executive Search, s.r.o

www.holmes-search.cz

Personálně-poradenská společnost, se zaměřením na vyhledávání a následné zajišťování rozvojových potřeb vrcholových manažerů a majitelů společností.

FCB Czech s.r.o.

www.fcbczech.cz

FCB Czech s.r.o. je fullservisová reklamní agentura. Na českém trhu působíme již 24 let a jsme oficiálním zástupcem celosvětové sítě FCB (Foote, Cone & Belding) v České republice a na Slovensku.   Číst dál ->

 

 

 Dynargie, s.r.o.

www.dynargie.cz

 Mezinárodní společnost DYNARGIE spolupracuje s klienty na poradenských, tréninkových a koučinkových projektech

Číst dál ->

 

 Specialista na SEO a online marketing

 

Nadační fond J&T

www.nadacejt.cz

Nadační fond J&T byl založen 1. června 2004. Naším posláním je podpora právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru. Číst dál->

 

SmallCars.cz

www.smallcars.cz

Obchod SmallCars.cz přináší nejširší nabídku kovových modelů autíček různých typů a velikostí v České republice. Nabízíme více než 18 000 modelů aut Číst dál ->

 

TimeUp.cz

www.timeup.cz

Jaký je příběh TimeUp? A proč je pro nás tak důležité, abyste byli s výběrem hodinek opravdu spokojení? Číst dál ->
 

Martin Matějka

www.martinmatejka.cz

 

 Specialista na SEO a online marketing

 

 

Dobré knihy.cz

www.dobre-knihy.cz

 

Najdete u nás několik desítek tisíc knih od různých vydavatelů. Jsme pyšní na to, že většinu nabízených knih máme dostupných nebo jsme schopni dodat knihy velmi rychle. Číst dál->

 

 

Nadace Agrofert

www.nadace-agrofert.cz

Nadace AGROFERT sleduje potřeby v České republice ve vybraných oblastech a snaží se pomáhat přesně tam, kde je to třeba. Nadace svou činnost realizuje převážně formou finančního příspěvku. Nadace přispívá především nekomerčním právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti. Číst dál ->

 

 

 

Magistrát hl.m. Prahy

www.praha.eu

Magistrát v samostatné působnosti hlavního města Prahy plní úkoly uložené Zastupitelstvem hlavního města Prahy nebo Radou hlavního města Prahy a vykonává přenesenou působnost hlavního města Prahy, není-li zákonem svěřena jiným orgánům hlavního města Prahy. Číst dál->

Ministerstvo vnitra české republiky

www.mvcr.cz

 
Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro:
veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla.. Číst dál ->
 

 

 

 

Městská část Praha 4

www.praha4.cz

 

Městská část Praha 4 je správní celek hlavního města ČR tvořený tradičním územím katastrálních obcí Nusle, Michle, Podolí, Braník, Hodkovičky, Krč a části obce Lhotka, dále částí katastrálních území Záběhlic a několika domů na Vinohradech.  Číst dál ->

Městská část Praha 2

www.praha2.cz

Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vyšehrad, část Královských Vinohrad a část Nuslí. K vytvoření tohoto celku došlo v roce 1960. Číst dál ->

 

 

Výbor dobré vůle

www.vdv.cz

Výbor dobré vůle založila paní Olga, první manželka prezidenta České republiky (1933 – 1996), počátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77. Číst dál ->

CDI

www.cdi.cz

 

CDI.CZ, s.r.o. je dynamická a rozvíjející se česká společnost působící na trhu s informačními technologiemi. Její kořeny sahají do roku 1994 a od té doby si vybudovala stabilní místo na trhu IT v čechách i zahraničí. -> Číst dál

 

 

Nadační fond pomoci Karla Janečka

www.nfpomoci.cz

Nadační fond pomoci pomáhá obětem podvodu, agrese a iracionální byrokracie. -> Číst dál

Tesco

tesco.cz

Minulý rok jsme představili  naše nové poslání: Přinášet zákazníkům každý den něco navíc. Naše nové poslání odráží jednoduchou misi, na které byl náš byznys postaven – být číslem jedna pro naše zákazníky, pomoci jim vychutnat si lepší kvalitu a jednodušší způsob života. -> Číst dál