Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Pro média

Tiskové zprávy

OHROŽENÉ ŽENY A NÁSILÍ NA ŽENÁCH: HLAVNÍ TÉMA DISKUZE V EVROPSKÉM PARLAMENTU - 25. 11. 2018

KONFERENCE MLUVME SPOLU O Násilí - 19. 11. 2018

VZNIKLO VIDEO, KTERÉ MÁ POMOCI ODBORNÍKŮM PŘI VÝSLECHU DĚTSKÝCH OBĚTÍ NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ V BLÍZKÝCH VZTAZÍCH. 17. 10. 2018

TZ VÝZKUM CENTRA LOCIKA:  V ČESKU TRVÁ ŠEST LET, NEŽ SE DÍTĚTI OHROŽENÉMU DOMÁCÍM NÁSILÍM DOSTANE ODBORNÉ POMOCI, NEJPOSTIŽENĚJŠÍ JSOU DĚTI MEZI 7 A 10 LETY. 3. 10. 2018

Dne 3. 10. 2018 se konala v Centru LOCIKA tisková konference, kde byly prezentovány výsledky výzkumu mapujícího možnosti a dostupnost služeb pro děti a rodiny s výskytem násilí. Analýza dat, konkrétně 225 klientů, Centra LOCIKA vznikla ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí.

TZ KONFERENCE VČAS A SPOLU: TRESTNÍ ŘÍZENÍ OČIMA DÍTĚTE 23.11.2017

Ve čtvrtek 23. listopadu uspořádalo Centrum LOCIKA konferenci s názvem VČAS A SPOLU: TRESTNÍ ŘÍZENÍ OČIMA DÍTĚTE. Akce proběhla ve zcela unikátní spolupráci s Policií České republiky, pod záštitou Ministerstva vnitra, přímo v jeho prostorách, a za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí. Úvodní slovo pronesla ministryně Michaela Marksová. Na konferenci odborníci z řad psychologů a policistů hovořili o problematice práce s dětskými obětmi trestných činů. Zabývali se především tím, jak následné zákroky institucí těmto dětem ještě více ubližují a jak tuto skutečnost řešit. Akce se zúčastnilo 150 lidí.

 

TZ KAMPAŇ O ČEM DĚTI NESNÍ 30.10.2017

Kampaň probíhá za podpory Nadačního fondu pomoci Karla Janečka a její výtěžek je určen na pomoc dětem, které zažívají domácí násilí. Záštitu nad kampaní převzala Olga Sommerová a přispívat na dětství bez násilí je možné až do 5. ledna 2018.

 

TZ LOCIKA SLAVÍ 2.NAROZENINY 29.5.2017

Poslední květnovou neděli oslavilo Centrum LOCIKA – první specializované centrum pro pomoc dětem, zažívajícím domácí násilí v ČR, dva roky své existence. Během těchto dvou let pomohla LOCIKA 302 dětem a jejich rodinám. Zájem o služby je však stále větší, než je stávající kapacita. Řešením je více finančních prostředků na posílení služeb a iniciace vzniku dalších center v krajích. A právě finance se rozhodlo Centrum LOCIKA získávat  pomocí konceptu angažovaného dárcovství „ADOPTUJ SKŘÍTKA“.

TZ V ÚNORU BUDE LOCIKA ŽÍT KULTUROU 6.2.2017

LOCIKU se rozhodli podpořit organizátoři akce „VE VILE“, kteří ve dnech 17. 2. až 23. 2. 2017 výjimečně otevřou veřejnosti Winternitzovu vilu slavného funkcionalistického architekta Adolfa Loose, a v rámci chystané výstavy dají prostor i expozici Centra LOCIKA. Od 28. února pak naváže malířka Radka Inovecká, která na podporu dětem, jež zažívají domácí násilí, věnuje 10% výtěžku z prodeje obrazů své výstavy „Vášeň a síla světla“. Výstava se bude konat do 21. 4. v Galerii PRE.

TZ NÁKUP PŘES VYBRANÉ E-SHOPY POMŮŽE DĚTEM ZAŽÍVAJÍCÍM DOMÁCÍ NÁSILÍ 21.11.2016

Téma společenské odpovědnosti a ochota pomoci potřebným se týká stále většího počtu firem a obchodníků, a to i těch internetových. Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 budou svou podporu demonstrovat e-shopy SmallCars.cz, TimeUp.cz a Dobre-knihy.cz. V tento den totiž věnují část svého denního výdělku Centru LOCIKA, které pomáhá dětem zažívajícím domácí násilí.

TZ Představení výzkumu „Děti, rodiče a domácí násilí“ 23.6.2016

Děti zažívající domácí násilí by mimo jiné potřebovaly včasnou a dostupnou terapeutickou péči se zapojením celé rodiny. V praxi to znamená vybudovat více terapeutických zařízení typu Centra LOCIKA, které dětem pomáhá zachovat bezpečí, ale i vztahy pokud možno s oběma rodiči. To je jeden ze závěrů výzkumu „Děti, rodiče a domácí násilí – výzkum klientely ACORUSu, z.ú.“, který byl představen na dnešní tiskové konferenci v kavárně Ponrepo. Shrnutí výzkumu tady. Kompletní výzkum si můžete stáhnout zde.

 

 

TZ Konference "Děti a domácí násilí", 31.3. 2016, Národní technická knihovna

Cílem konference konané pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí bylo představit nové perspektivy, trendy a metody v práci s dětmi, které zažívají domácí násilí. Součástí byl i workshop pro pedagogy a veřejnost, kde se dozvěděli jak rozpoznat domácí násilí a jak být schopen v takovou chvíli účinně pomoci. Centrum Locika zde představilo svou metodiku práce s celou rodinou. 
 

 

TZ OHLÉDNUTÍ ZA KAMPANÍ CENTRA LOCIKA „CO JE DOMA NORMÁLNÍ“

Na sklonku loňského roku proběhla kampaň centra LOCIKA s názvem „CO JE DOMA NORMÁLNÍ“. Kampaň byla nadmíru úspěšná hlavně směrem k cílové skupině náctiletých, pro které vznikl jeden z video spotů. Díky spojení s mladým youtuberem VladaVideos, zhlédlo tento spot přes 44.000 mladých lidí!!!

 TZ Co je doma normální 24.11.2015 

Centrum LOCIKA – pro pomoc dětem, které zažívají domácí násilí, dnes oficiálně zahájilo v kině Ponrepo informační kampaň s názvem „CO JE DOMA NORMÁLNÍ“.
Kampaň tvoří videospoty natočené studiem Družina v čele s renomovaným režisérem Janem Látalem. Cílem kampaně není jen upozornit na problematiku dětí, které domácí násilí zažívají, ale oslovit je přímo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZ Domácí násilí nemá prázdniny. V centru LOCIKA mají napilno 6.8. 2015 

Více než 30 dětí, které zažívají domácí násilí (jako svědci či přímé oběti), získalo pomoc v novém specializovaném centru LOCIKA. Téměř 400 třicetiminutových konzultací a terapeutických sezení poskytli odborníci centra LOCIKA za dva měsíce od jeho otevření.  

 

 

TZ otevření centra LOCIKA 28.5.2015

Ve čtvrtek 28. května slavnostně zahájila provoz LOCIKA – centrum pomoci dětem, které zažívají domácí násilí, ať v pozici přímých obětí nebo svědků.
Jde o unikátní projekt organizace ACORUS.Takto specializovaná a komplexní pomoc v České republice doposud chyběla.Využít bezplatné služby může ročně až 150 dětí a jejich rodičů.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příběh Honzíka 28.5.2015

 

Koordinátorka PR centra LOCIKA

Mgr. Magdaléna Černá

tel.: 722 906 323

magdalenac@centrumlocika.cz

 

 

 

FOTOGRAFIE V TISKOVÉ KVALITĚ