Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Školení

Centrum LOCIKA nabízí akreditované vzdělávací kurzy v oblasti dětí a násilí v blízkých vztazích na rok 2018

Program je vhodný pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami ohroženými násilím v blízkých vztazích, zejména pak pracovníky sociálně právní ochrany dětí a další pomáhající profese.

ÚVOD DO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Jednodenní kurz poskytne základní informace o možnostech, metodách a konkrétních postupech psychosociální a terapeutické práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím. Kurz nabízí seznámí se specifiky práce s rodinou zasaženou domácím násilím, získají základní znalosti o tom, jak postupovat při práci s celou rodinou, jak navazovat kontakt, jednat se zájemcem o službu, určit, zda jde o rodinu, pro kterou jsou nabízené služby vhodné, jak uzavírat zakázku, mapovat rodinou situaci, jak dobře a citlivě mezioborově komunikovat a jak dobře zjistit potřeby a dítěte a rizika, která jeho vývoj ohrožují. Účastníci rovněž získají základní informace o možnostech terapeutické práce jak s dětmi, tak s dospělými členy rodiny.

Akreditace č. 2017/0264-PC/SP/VP

Lektorka: Petra Wünschová

Cena: 1 690,- Kč / 1 účastník

MOMENTÁLNĚ NENÍ VYPSÁN ŽÁDNÝ TERMÍN PRO TENTO KURZ

V případě potíží s přihlašováním elektronickou cestou Vás prosíme o zaslání emailu na lenkak@centrumlocika.cz, obratem vám zašleme přihlašovací formulář.

Kapacita 10-16 osob na každý kurz, v případě, že se kapacita nenaplní, kurz bude zrušen a přesunut na náhradní termín.

 

PRÁCE S CELÝM RODINNÝM SYSTÉMEM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM
Kurz je určen pro zájemce a zájemkyně o informace z oblasti:
- právního rámce pomoci dětem ohroženým domácím násilím v České republice.
- porozumění chování a prožívání dítěte ohroženého domácím násilím a specifik vztahů v rodině, kde dochází k domácímu násilí.
- principů vedení rozhovoru s dítětem ohroženým domácím násilím.
- vhodných postupů při práci s dětmi ohroženými domácím násilím a jejich rodinou. 5. návrhů postupů práce ke stabilizaci rodinné situace.
- doporučení vhodných odborných služeb pro jednotlivé členy rodiny.
- možnosti ochrany dítěte před sekundární viktimizací.
- výhod multioborové koordinace a spolupráce v případech dětí ohrožených domácím násilím.

Akreditace č. 2017/0265-PC/SP/VP

Lektorka: Petra Wünschová

Cena: 1 690,- Kč / 1 účastník

30. října 2018 - REGISTRACE

6. listopadu 2018 - REGISTRACE

4. prosince 2018 - REGISTRACE

V případě potíží s přihlašováním elektronickou cestou Vás prosíme o zaslání emailu na lenkak@centrumlocika.cz, obratem vám zašleme přihlašovací formulář.

Kapacita 10-16 osob na každý kurz, v případě, že se kapacita nenaplní, kurz bude zrušen a přesunut na náhradní termín.

 

Informace k oběma typům školení:

Rozsah školení:  8 výukových hodin (1 výuková hodina 45 min.) od 9:00 do 16:00 hod. (pauza na oběd)

V ceně je zahrnut výukový materiál + káva, čaj.
Osvědčení udělujeme po absolvování kurzu.
Po obdržení závazné přihlášky Vám zašleme potvrzení o registraci a fakturu pro zaplacení účastnického poplatku.

Místo konání:
Skautský institut
Dům U Zlatého rohu
Staroměstské náměstí 4/1

Lektorka: Petra Wünschová

Zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA. Centrum založila na základě svých dlouholetých zkušeností dětské terapeutky a arteterapeutky. Více než 15 let pracovala s dětmi traumatizovanými domácím násilím v utajeném azylovém domě organizace ACORUS. Je členkou Výboru vlády pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, členkou Českého institutu biosyntézy a České arteterapeutické asociace. O problematice dětí a domácího násilí publikuje a pravidelně přednáší.
LinkedIn
petraw@centrumlocika.cz
Tel.: : +420 734 441 233

Dotazy a více informací: Lenka Kvapilová - lenkak@centrumlocika.cz

„Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí"