Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Školení

Centrum LOCIKA nabízí akreditované vzdělávací kurzy v oblasti dětí a násilí v blízkých vztazích na rok 2018

Program je vhodný pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami ohroženými násilím v blízkých vztazích, zejména pak pracovníky sociálně právní ochrany dětí a další pomáhající profese.

Úvod do sociálně-právní ochrany dětí
Jednodenní kurz poskytne základní informace o možnostech, metodách a konkrétních postupech psychosociální a terapeutické práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím. Kurz nabízí seznámí se specifiky práce s rodinou zasaženou domácím násilím, získají základní znalosti o tom, jak postupovat při práci s celou rodinou, jak navazovat kontakt, jednat se zájemcem o službu, určit, zda jde o rodinu, pro kterou jsou nabízené služby vhodné, jak uzavírat zakázku, mapovat rodinou situaci, jak dobře a citlivě mezioborově komunikovat a jak dobře zjistit potřeby a dítěte a rizika, která jeho vývoj ohrožují. Účastníci rovněž získají základní informace o možnostech terapeutické práce jak s dětmi, tak s dospělými členy rodiny.

Akreditace č. 2017/0264-PC/SP/VP

Lektorka: Petra Wünschová

Cena: 1 200,- Kč / 1 účastník

6. března 2018 - PŘIHLÁŠKA - online formulář nebo ke stažení ve formátu doc
15. května 2018 - PŘIHLÁŠKA - online formulář nebo ke stažení ve formátu doc

V případě potíží s přihlašováním elektronickou cestou Vás prosíme o zaslání emailu na lenkak@centrumlocika.cz, obratem vám zašleme přihlašovací formulář.

Maximální kapacita 15 osob na každý kurz.

Práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím
Kurz je určen pro zájemce a zájemkyně o informace z oblasti:
- právního rámce pomoci dětem ohroženým domácím násilím v České republice.
- porozumění chování a prožívání dítěte ohroženého domácím násilím a specifik vztahů v rodině, kde dochází k domácímu násilí.
- principů vedení rozhovoru s dítětem ohroženým domácím násilím.
- vhodných postupů při práci s dětmi ohroženými domácím násilím a jejich rodinou. 5. návrhů postupů práce ke stabilizaci rodinné situace.
- doporučení vhodných odborných služeb pro jednotlivé členy rodiny.
- možnosti ochrany dítěte před sekundární viktimizací.
- výhod multioborové koordinace a spolupráce v případech dětí ohrožených domácím násilím.

Akreditace č. 2017/0265-PC/SP/VP

Lektorka: Petra Wünschová

Cena: 1 200,- Kč / 1 účastník

6. února 2018 - PŘIHLÁŠKA online formulář nebo ke stažení ve formátu doc
10. dubna 2018 - TENTO KURZ JE JIŽ NAPLNĚN
27. března 2018 - TENTO KURZ JE JIŽ NAPLNĚN
12. června 2018 - TENTO KURZ JE JIŽ NAPLNĚN

V případě potíží s přihlašováním elektronickou cestou Vás prosíme o zaslání emailu na lenkak@centrumlocika.cz, obratem vám zašleme přihlašovací formulář.

Informace k oběma typům školení:

Rozsah školení:  8 výukových hodin (1 výuková hodina 45 min.) od 9:00 do 17:00 hod. (pauza na oběd)

Cena školení: 1 200,- Kč / 1 účastník. V ceně je zahrnut výukový materiál + káva, čaj.
Osvědčení udělujeme po absolvování kurzu.
Po obdržení závazné přihlášky Vám zašleme potvrzení o registraci a fakturu pro zaplacení účastnického poplatku.

Místo konání:
TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.
Haštalská 17, 110 00 Praha 1
http://terezanet.cz/cz

Lektorka: Petra Wünschová
Zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA. Centrum založila na základě svých dlouholetých zkušeností dětské terapeutky a arteterapeutky. Více než 15 let pracovala s dětmi traumatizovanými domácím násilím v utajeném azylovém domě organizace ACORUS. Je členkou Výboru vlády pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, členkou Českého institutu biosyntézy a České arteterapeutické asociace. O problematice dětí a domácího násilí publikuje a pravidelně přednáší.
LinkedIn
petraw@centrumlocika.cz
Tel.: : +420 734 441 233

Dotazy a více informací: Lenka Kvapilová - lenkak@centrumlocika.cz