← Zpět na tým

Mgr. Hana Křížová

terapeut pro práci s rodiči

Mgr. Hana Křížová

Hana vystudovala sociální práci na FSV UK Praha. Ukončuje dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v gestalt terapii (IVGT Praha), má komplexní výcvik krizové intervence a řadu dalších dílčích kurzů z oboru sociální práce a psychoterapie. Během své profesní dráhy v neziskovém sektoru získala řadu zkušeností při práci s dětmi, dospívajícími i dospělými. Působila na několika krizových linkách v Praze, v posledních letech se pohybovala především v oblasti náhradní rodinné péče. Kromě LOCIKY působí jako terapeutka také v organizaci Vigvam, kde pracuje s rodinami, kterým někdo zemřel a ve své vlastní terapeutické praxi.