← Zpět na tým

Mgr. Kateřina Macková

sociální pracovník, casemanager

Mgr. Kateřina Macková

Kateřina vystudovala obor sociální práce a sociální politika na Univerzitě Hradec Králové a následně tamtéž obor sociální pedagogika. Svou profesní kariéru započala jako odborná vychovatelka/terapeutka ve Středisku pro mládež Klíčov na odd. pro mladistvé ohrožené drogovou závislostí. Od roku 1998 se věnuje poskytování poradenství osobám ohroženým domácím násilím. Absolvovala výcvik v telefonické krizové intervenci a motivačních rozhovorech. O problematice domácího násilí publikuje a přednáší.