← Zpět na tým

Mgr. Zdeňka Bartošová

sociální pracovník, casemanager

Mgr. Zdeňka Bartošová

Zdenka Bartošová vystudovala obor sociální práce a sociální politika na Univerzitě Hradec Králové. Během své profesní dráhy pracovala jako sociální pracovnice/sociální terapeutka, a to převážně v neziskovém sektoru. V posledních letech se pohybovala v oblasti NRP, kde se specializovala se na kontakt dětí s jejich biologickou rodinou. Zdenka má též bohaté zkušenosti v práci s mladými lidmi, kteří strávili část svého života v ústavní péči a potýkají se s následky poruch attachmentu. Absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v dyadické vývojové psychoterapii, kurz telefonické krizové intervence, výcvik Bílého kruhu bezpečí v rámci domácího násilí a řadu dalších specializovaných kurzů z oboru psychoterapie, reedukace a sociální rehabilitace. Kontinuálně působila na různých krizových linkách v Praze. Mimo jiné pracovala dlouhodobě v Dětském krizovém centru, v domě na půl cesty Dům otevřených možností - DOM a v Institutu rodinné péče Natama.