← Zpět
Školení pro odborníky

Dětství bez násilí - Základní kurz pro pracovníky specializovaných center pro děti ohrožené násilím v rodině

Akreditace
Akreditace MPSV
MPSV A 2019/1007 SP
Rozsah
5 dny (40 hodin)
Lektoři
No items found.
Místo školení
Cena
4 750 Kč
/ za osobu
/ za organizaci

Popis kurzu

Program rozšiřuje a prohlubuje znalosti získané na kurzu " Úvod do problematiky práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím" . Program poskytne účastníkům vstupní znalosti a dovednosti pro specializovanou práci s rodinou ohroženou násilím v blízkých vztazích v zájmu dítěte. 

Účastníci se detailněji seznámí s definicí násilí, naučí se o násilí vhodným motivačním způsobem mluvit a budou znát vhodné postupy k zastavení násilí v rodině. 

Získají základní informace o traumatu. Podrobně se seznámí s průběhem mapování i návazné péče při práci s celou rodinou zasaženou násilím. 

Budou si moci prakticky vyzkoušet jednotlivé techniky i postupy v cvičných sezení i při práci s kazuistikami. Obsahem vzdělávání budou i základní informace o právním rámci a možnostech ochrany v případech domácího násilí.  


V průběhu kurzu budou mít účastníci příležitost naučit se řešit etická dilemata a ujasnit si hodnotové postoje spojené s daným tématem. 

Absolventi budou umět získat potřebné informace v multioborové spolupráci i v přímém kontaktu s dítětem a jeho rodiči a na jejich základě vyhodnotit riziko pro pro dítě a zvolit vhodné strategie ochrany a vytvořit plán podpory dítěte. 

Po absolvování kurzu budou mít účastníci kompetenci (v návaznosti na své předchozí vzdělání) pracovat ve specializovaných centrech či programech pro děti ohrožené násilím v blízkých vztazích. 

Získané znalosti, dovednosti a kompetence budou ověřeny prakticky během posledního supervizního dne při konkrétní kazuistické práci.Absolvent kurzu získá tyto základní znalosti, dovednosti a kompetence pro práci v programech zaměřených na práci s dětmi ohroženými násilím v rodině:

  • umět rozpoznat dítě ohrožené násilím v rodině, jeho potřeby a rizika, která jeho vývoj ohrožují
  •  uplatnit v praxi základy komunikace s traumatizovaným klientem a bude umět vhodným způsobem komunikovat se všemi členy ohrožené rodiny (matka, otec, dítě). 
  • získá znalosti o standardech práce s dětmi a jejich rodinou ohroženou násilím, specifikách práce s celou rodinou, rizicích a dilematech této práce a naučí se je řešit v zájmu ohroženého dítěte
  • získá znalosti a dovednosti, jak v multioborové spolupráci vhodným způsobem uplatňovat prvky ochrany dítěte a podpory ohrožené rodiny v zájmu dítěte.
  • uplatnit v praxi principy práce s rodiči, kteří se násilí v blízkých vztazích dopouští i kteří mu jsou vystavení i doporučené způsoby práce s nimi
  •  základy prevence sekundární traumatizace a psychohygieny pro pracovníky v kontaktu s rodinami, kde dochází k násilí. 

Po absolvování kurzu účastníci obdrží certifikát.

Máte zájem o školení?

Pro objednání školení
se ozvěte Lence

Bc. Lenka Kvapilová

lenkak@centrumlocika.cz725 183 141

volejte optimálně v čase 8:00 - 12:00

Napsat e-mail