Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Projekty

V roce 2018 realizujeme následující projekty:

 

VČAS A SPOLU II.

V roce 2018 poskytujeme komplexní služby 200 dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje tak, aby byly minimalizovány dopady domácího násilí, a děti mohly bezpečně vyrůstat v rodinném prostředí bez násilí. 

V návaznosti na tyto služby testujeme metodiku multioborové kooperace. Cílem je, aby citlivá pomoc pro děti přicházela VČAS a byla poskytována SPOLU v dobré spolupráci, jak mezi jednotlivými odborníky, tak s rodinou, jako nejlepším prostředím pro zdravý vývoj dítěte.
O výsledcích naší práce a o inspiraci ze zahraničí s širokou veřejností sdílíme na konferenci MLUVME SPOLU O NÁSILÍ.

Projekt je realizován ve spolupráci s:

         
 
RODIČEM BEZ NÁSILÍ II

Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. V rámci projektu je rozvíjena odborná práce s původci násilí v Centru LOCIKA, vznikají i informační materiály pro rodiče o doporučených postupech ve vztahu k dětem, pokud se v rodině vyskytlo domácí násilí.

Hlavním cílem projektu je rozvinout odbornou práci s původci násilí v zájmu dětí v Centru LOCIKA a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru.

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ II

Projekt je realizován ve spolupráci s Úřadem vlády. Projekt rozvíjí multioborovou spolupráci na lokální úrovni ve formě komunitní skupiny KOS zaměřené na prevenci DN. Umožňuje dobré propojení konkrétních odborníků a zároveň společné vypracování nejefektivnějších postupů, jak společně včas spolupracovat v případech domácího a genderově podmíněného násilí zaměřeného na děti.

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnou kvalitní komplexní služby 200 dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj a nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů.



UKONČENÉ PROJEKTY