← Zpět na tým

PhDr. Daniela Müllerová

Dětská psycholožka, poradenství SPOD
danielam@centrumlocika.cz

PhDr. Daniela Müllerová

V Centru Locika se věnuje dětem jako dětský psycholog a terapeut. Vystudovala psychologii na FFUK. Mnoho let působila v Centru psychologicko-sociálního poradenství, kde se věnovala individuální, párové i rodinné terapii a poradenství se zaměřením na mezilidské vztahy, dospělých i dětí. Centrum postupně rozšířilo své působení do oblasti náhradní rodinné péče. Daniela se podílela na přípravách budoucích náhradních rodičů, pěstounů a především  dětí z rodin, které  žádají o svěření dítěte do péče. Působení v této oblasti jí přivedlo k práci s traumatem, zvláště vývojovým traumatem a poruchami vztahové vazby. Její terapeutické vzdělání má v základech dlouhodobý, sebezkušeností výcvik ve skupinové dynamické terapii SUR. Po té několik let výcviku v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo. Aktuálně je účastníkem dlouholetého výcviku v biosyntéze.