KOS

Pro odborníky

První letošní setkání "I. KOS" v roce 2024 se uskutečnilo 12. dubna. Děkujeme všem zúčastněným za debatu a spolupráci.

KOS – komunitní skupina Prahy 7 pro řešení případů násilí v rodině s ohledem na zájem dítěte

Co je to KOS a kdo je jeho součástí?

KOS je skupina zástupců všech důležitých profesí v místní komunitě, které se podílejí na odhalování a řešení případů domácího násilí v rodině (dále jen DN). Jimi jsou především lékaři, učitelé, pracovníci OSPOD a další zaměstnanci MČ, policisté, soudci, státní zástupci, pracovníci nestátních neziskových organizací a organizací poskytujících pomoc cizincům, zástupci Probační a mediační služby a další. Hlavní zřetel je kladený na zájem dětí. Skupina vznikla na jaře roku 2016 na Praze 7 za podpory místní radnice.

Posláním skupiny je vytvořit síť spolupracujících odborníků tak, aby fungovala bezproblémová komunikace a spolupráce a pomoc se tím dostala rychle a v účinné formě k dítěti a jeho rodině. Péče pro klienty se stane srozumitelnější, přehlednější a v neposlední řadě nebude docházet k jejich dalšímu poškozování třeba opakovanými necitlivými dotazy a výslechy či rozporuplnými pokyny a informacemi.

Inspirovali jsme se ve Velké Británii, kde podobný model, nazvaný MARAC, už od roku 2003 funguje. Prokázalo se (mj. i několika výzkumy), že dobrá spolupráce zlepšuje kvalitu poskytovaných služeb obětem DN, ale i úroveň prevence a tím se snižuje výskyt DN v dané oblasti.

Co se již povedlo?

Úspěšně oslovit všechny klíčové aktéry zapojené do pomoci rodině ohrožené domácím násilím v rodině a na dvou přínosných setkáních začít pracovat na odstraňování meziresortních bariér, které komplikují citlivou pomoc dětem. Jedním z výstupů je i tato internetová stránka s odkazy na pomáhající organizace v oblasti domácího násilí v rodině. 

Co plánujeme?

Navázat na práci  z minulých let a na společných setkáních se věnovat předem vytipovaným palčivým tématům (např. kdy v rodině intervenovat, ohlašovací povinnost v případech násilí v rodině atp.). Vzájemně si vyměnit informace a kontakty.  Dobře se poznat a především vyladit metodické postupy, tak aby skutečná pomoc rodině přišla včas a citlivě, s minimálním rizikem sekundární viktimizace dětských i dospělých členů rodiny.

Pokud se Vám náš projekt líbí a chtěli byste se dozvědět více, případně se jakkoliv zapojit, kontaktuje Lenku Kvapilovu, mail: lenkak@centrumlocika.cz

Akce KOS komunitní skupiny Prahy 7 pro řešení případů domácího násilí v rodině je realizována za finanční podpory městské části Prahy 7

Užitečné kontakty při řešení situace rodin ohrožených domácím násilím

ACORUS, z. ú.

Praha 7, Dělnická 213/12
(pomoc osobám ohroženým DN a jejich dětem)

nonstop linka: 283 892 772

www.acorus.cz

Centrum LOCIKA, z. ú.,

Praha 7, Umělecká 6
(pomoc dětem ohroženým DN a jejich rodinám)

734 441 233

www.centrumlocika.cz
www.destvibeznasili.cz

Cestou necestou,

Praha 2, Trojická 1
(pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám)

731430848

www.cestounecestou.org

Dětské krizové centrum, z. ú.,

Praha 4, V Zápolí 1250/21
(pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám)

241 480 511, 241 483 853

www.ditekrize.cz

Dům tří přání, z. ú.,

Praha 6, Terronská 727/7
(pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám)

233 931 310, 602 662 063

www.dumtriprani.cz

Intervenční centrum Praha,

Praha 3, Chelčického 39
(pomoc osobám ohroženým DN i osobám násilným)

281911883, 734 510 292

www.intervencnicentrum.cz

Krizové centrum RIAPS,

Praha 3, Chelčického 842/39
(non stop pomoc dospělým osobám v krizi)

222 586 768 (8:00-16:00), 222 582 151 (16:00-8:00)

www.csspraha.cz/24829-krizove-centrum-riaps

proFem, o. p. s.,

Praha 5, Plzeňská 66
(pomoc dospělým osobám ohroženým DN)

224 910 744, linka právní pomoci: 608 222 277

www.profem.cz

ROSA - CENTRUM PRO TÝRANÉ ŽENY,

Praha 4, Podolská 242/25
(pomoc osobám ohroženým DN a jejich dětem)

241432466

www.rosa-os.cz

SOS centrum,

Praha 2, Varšavská 37, (pomoc osobám násilným)

Help linka Stop násilí: 608 004 444

www.nasilivevztazich.cz

Triangl - centrum pro rodinu,

Praha 3, Chelčického 39/ 842
(pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám)

281 863 620, 731 056 720

www.centrumtriangl.cz

Bílý kruh bezpečí,

Praha 5, U Trojice 2
(pomoc dospělým osobám ohroženým DN)

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006

Dona linka: 251 511 313

www.116006.cz

www.donalinka.cz