Poskytované služby

Pracujeme s celým rodinným systémem ohroženým násilím v zájmu dítěte.

Pro odborníky
Co děláme

Nabízíme dlouhodobé, ambulantní, bezplatné služby

 • Poradenství (osobní, telefonické, e-mailové - pro děti, rodiče i spolupracující odborníky)
 • Terapii (individuální i skupinovou, v podobě krizové intervence i dlouhodobé terapie)

Pomáháme dětem

 • Terapie traumatu a následků prožitého násilí (individuální i skupinová).
 • Komplexní psychodiagnostika.
 • Podpora při jednání s úřady (doprovody k výslechu na policii, k soudu apod.).

Pomáháme rodičům

 • Terapie násilí (individuální i skupinová).
 • Podpora rodičovských kompetencí.
 • Podpora zdravých vztahů s dětmi.
 • Analýza potřeb dítěte a návazná doporučení.

Pomáháme celé rodině

 • Pomoc při zastavení násilí v rodině.
 • Stabilizace rodinné situace.
 • Podpora při tvorbě rodičovských dohod.
 • Spolupráce odborníků v zájmu dítěte.