Dětské advokační centrum

první v ČR
Podpořte první Dětské advokační centrum

PŘEDSTAVUJEME DĚTSKÉ ADVOKAČNÍ CENTRUM

CO JE TO DĚTSTKÉ ADVOKAČNÍ CENTRUM?

MATERIÁLY DĚTSKÉHO ADVOKAČNÍHO CENTRA NAJDETE ZDE.


Dětské advokační centrum znamená bezpečné a neutrální místo určené pro komplexní a specializovanou pomoc dětským obětem domácího násilí. 

Místo, kde:

  • je umožněno vyslechnout dítě ve speciálně vybaveném a přátelsky zařízeném prostředí, aby nemuselo jezdit na policejní stanici, k soudu, lékaři či na OSPOD. Výslechová  místnost je vybavena snímací technikou, která umožňuje plnohodnotné pořizování záznamů pro účely trestněprávního a soudního řízení
  • je přítomen zkušený tým odborníků vyškolených vést rozhovory s dítětem, poskytnout dětem terapeutickou pomoc, pracovat s ohroženými rodinami
  • otevřený prostor pro multidisciplinární spolupráci odborníků a institucí zapojených do řešení případů dětských obětí násilí v rodině. 

= tedy místo, kde je úzce multioborově  koordinovaná a na na zájem dítěte zaměřená péče poskytovaná na jednom, pro dítě bezpečném, místě.

Služby v dětském advokačním centru se opírají o tyto 4 pilíře:

Projekt prvního centra specializovaného pro dětské oběti násilí v rodině v České republice je založen na principu multioborové spolupráce a pomůže České republice naplnit závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.  


Mezinárodní standardy fungování těchto center do české praxe v úzké spolupráci s Centrem LOCIKA a organizací Spondea adaptoval a schválil Výbor vlády pro prevenci domácího a genderového násilí dne 9. 12. 2021.

Prohlédnout si je můžete zde:

SPOLEČNÉ MINIMÁLNÍ MULTIOBOROVÉ STANDARDY PRÁCE S  DĚTSKÝMI OBĚŤMI NÁSILÍ V RODINĚ

PROČ JE DĚTSKÉ ADVOKAČNÍ  CENTRUM POTŘEBA?

Současná praxe podle anonymizované kazuistiky Centra LOCIKA:

Rodina, ve které žena i děti byly obětí závažného domácího násilí, se při vyšetřování a poskytování následné pomoci dostane do kontaktu se 47 různými osobami na 15 různých místech!
S dětmi mluví po dobu vyšetřování a řešení případu 29 různých osob, jsou podrobeny 2 typům soudně-znaleckého zkoumání a několika typům výslechů (na OSPOD, na policii a u soudu). 

Péče o rodinu stojí 1,3 milionu korun a děti přitom poprvé mluví s psychologem po 6,5 měsících od rozhodné události, kdy v rodině zasahovala PČR. 

Násilí v rodinách se dotýká 14% českých dětí, tzn. 2-3 dětí v běžné školní třídě. Přesto poskytování pomoci těmto dětem není dobře systémově ošetřeno a koordinováno, v současné době spadá do působnosti 5 resortů (gesce sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí, policie, soudů, zdravotnictví a školství). Není tedy zajištěný jednotný koordinovaný postup, sběr dat  ani financování těchto služeb.

V praxi pak trvá měsíce až roky než se děti od okamžiku, kdy bylo v rodině identifikováno násilí, dostanou k odborníkovi, který se jich zeptá, jak se jim daří a co potřebují a poskytne jim odbornou specializovanou pomoc. Šest až deset dětí ročně na následky násilí v rodinách v České republice zemře.

Tuto situaci chceme změnit, a proto v září 2022 otevřeme s laskavou podporou Nadace Sirius a ve spolupráci s klíčovými partnery Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra  v pilotním provozu první Dětské advokační centrum v ČR.

Obdobných center je v Evropě již 36, a to ve 22 zemích včetně Slovenska, Polska, Rakouska, Chorvatska či Slovenska. Sdružuje je mezinárodní síť PROMISE, jejíž součástí se od roku 2021 stalo
i Centrum LOCIKA, a má díky tomu přístup k zahraničnímu vzdělávání, setkáním a výměně informací.

JAK TO V DĚTSKÉM ADVOKAČNÍM CENTRU PROBÍHÁ?

V Centru se pravidelně schází proškolený multioborový tým, který projednává individuální potřeby a vývoj v případu každého dítěte a rozhoduje o dalším postupu.

JSME ČLENEM SÍTĚ PROMISE!

Centrum LOCIKA je členem sítě Promise založené v roce 2019, jehož členy je 36 organizací ze 22 zemí Evropy. Ostatní členové sítě nám aktuálně předávají své zkušenosti a pořádají pro nás školení, které nám pomůže od začátku naplánovat plynulé a co nejkomplexnější fungování centra.

REALIZACE PROJEKTU

Podrobné informace o realizaci projektu najdete ZDE.

Léto 2021 - služební cesta na Slovensko
Na fotky našeho týmu z cesty na Slovensko se můžete podívat ZDE.


Podzim 2021školení našeho multioborového týmu

Podzim 2021 - Trénink v metodě trauma fokusované kognitivně-behaviorální terapie („TF-KBT“)

16. března 2022 - Kick-Off setkání multioborového týmu, partnerů projektu a dalších institucí

25. března 2021 - Kick-off k projektu Dětského advokačního centra

Květen 2022 - návštěva Švédských DAC a čerpání zkušeností


15. září 2022otevření prvního Dětského advokačního centra v ČR

27. prosince 2022 -  Centrum LOCIKA zúčastnilo Barnahus Fora 2022 ve Stockholmu

19. dubna 2023 - Kulatý stůl s podtitulem “Možnosti spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Projekt financuje Nadace Sirius v rámci projektu Bezpečné místo-adaptace ověřené zahraniční praxe pomoci dětským obětem násilí v rodině do českého prostředí, podpořeného v rámci XI. grantové řízení.

MATERIÁLY DĚTSKÉHO ADVOKAČNÍHO CENTRA NAJDETE ZDE.


Dětské advokační centrum znamená bezpečné a neutrální místo určené pro komplexní a specializovanou pomoc dětským obětem domácího násilí. 

Místo, kde:

  • je umožněno vyslechnout dítě ve speciálně vybaveném a přátelsky zařízeném prostředí, aby nemuselo jezdit na policejní stanici, k soudu, lékaři či na OSPOD. Výslechová  místnost je vybavena snímací technikou, která umožňuje plnohodnotné pořizování záznamů pro účely trestněprávního a soudního řízení
  • je přítomen zkušený tým odborníků vyškolených vést rozhovory s dítětem, poskytnout dětem terapeutickou pomoc, pracovat s ohroženými rodinami
  • otevřený prostor pro multidisciplinární spolupráci odborníků a institucí zapojených do řešení případů dětských obětí násilí v rodině. 

= tedy místo, kde je úzce multioborově  koordinovaná a na na zájem dítěte zaměřená péče poskytovaná na jednom, pro dítě bezpečném, místě.

Služby v dětském advokačním centru se opírají o tyto 4 pilíře:

Projekt prvního centra specializovaného pro dětské oběti násilí v rodině v České republice je založen na principu multioborové spolupráce a pomůže České republice naplnit závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.  


Mezinárodní standardy fungování těchto center do české praxe v úzké spolupráci s Centrem LOCIKA a organizací Spondea adaptoval a schválil Výbor vlády pro prevenci domácího a genderového násilí dne 9. 12. 2021.

Prohlédnout si je můžete zde:

SPOLEČNÉ MINIMÁLNÍ MULTIOBOROVÉ STANDARDY PRÁCE S  DĚTSKÝMI OBĚŤMI NÁSILÍ V RODINĚ

PROČ JE DĚTSKÉ ADVOKAČNÍ  CENTRUM POTŘEBA?

Současná praxe podle anonymizované kazuistiky Centra LOCIKA:

Rodina, ve které žena i děti byly obětí závažného domácího násilí, se při vyšetřování a poskytování následné pomoci dostane do kontaktu se 47 různými osobami na 15 různých místech!
S dětmi mluví po dobu vyšetřování a řešení případu 29 různých osob, jsou podrobeny 2 typům soudně-znaleckého zkoumání a několika typům výslechů (na OSPOD, na policii a u soudu). 

Péče o rodinu stojí 1,3 milionu korun a děti přitom poprvé mluví s psychologem po 6,5 měsících od rozhodné události, kdy v rodině zasahovala PČR. 

Násilí v rodinách se dotýká 14% českých dětí, tzn. 2-3 dětí v běžné školní třídě. Přesto poskytování pomoci těmto dětem není dobře systémově ošetřeno a koordinováno, v současné době spadá do působnosti 5 resortů (gesce sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí, policie, soudů, zdravotnictví a školství). Není tedy zajištěný jednotný koordinovaný postup, sběr dat  ani financování těchto služeb.

V praxi pak trvá měsíce až roky než se děti od okamžiku, kdy bylo v rodině identifikováno násilí, dostanou k odborníkovi, který se jich zeptá, jak se jim daří a co potřebují a poskytne jim odbornou specializovanou pomoc. Šest až deset dětí ročně na následky násilí v rodinách v České republice zemře.

Tuto situaci chceme změnit, a proto v září 2022 otevřeme s laskavou podporou Nadace Sirius a ve spolupráci s klíčovými partnery Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra  v pilotním provozu první Dětské advokační centrum v ČR.

Obdobných center je v Evropě již 36, a to ve 22 zemích včetně Slovenska, Polska, Rakouska, Chorvatska či Slovenska. Sdružuje je mezinárodní síť PROMISE, jejíž součástí se od roku 2021 stalo
i Centrum LOCIKA, a má díky tomu přístup k zahraničnímu vzdělávání, setkáním a výměně informací.

JAK TO V DĚTSKÉM ADVOKAČNÍM CENTRU PROBÍHÁ?

V Centru se pravidelně schází proškolený multioborový tým, který projednává individuální potřeby a vývoj v případu každého dítěte a rozhoduje o dalším postupu.

JSME ČLENEM SÍTĚ PROMISE!

Centrum LOCIKA je členem sítě Promise založené v roce 2019, jehož členy je 36 organizací ze 22 zemí Evropy. Ostatní členové sítě nám aktuálně předávají své zkušenosti a pořádají pro nás školení, které nám pomůže od začátku naplánovat plynulé a co nejkomplexnější fungování centra.

REALIZACE PROJEKTU

Podrobné informace o realizaci projektu najdete ZDE.

Léto 2021 - služební cesta na Slovensko
Na fotky našeho týmu z cesty na Slovensko se můžete podívat ZDE.


Podzim 2021školení našeho multioborového týmu

Podzim 2021 - Trénink v metodě trauma fokusované kognitivně-behaviorální terapie („TF-KBT“)

16. března 2022 - Kick-Off setkání multioborového týmu, partnerů projektu a dalších institucí

25. března 2021 - Kick-off k projektu Dětského advokačního centra

Květen 2022 - návštěva Švédských DAC a čerpání zkušeností


15. září 2022otevření prvního Dětského advokačního centra v ČR

27. prosince 2022 -  Centrum LOCIKA zúčastnilo Barnahus Fora 2022 ve Stockholmu

19. dubna 2023 - Kulatý stůl s podtitulem “Možnosti spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

19. září 2023 - Kulatý stůl s podtitulem "Trestní řízení očima dítěte – dobré příklady v kontextu zahraniční praxe"

Projekt financuje Nadace Sirius v rámci projektu Bezpečné místo-adaptace ověřené zahraniční praxe pomoci dětským obětem násilí v rodině do českého prostředí, podpořeného v rámci XI. grantové řízení.

Podpořte nás

Dětství bez násilí by mělo být samozřejmostí, a nikoli jen šťastnou náhodou.

Každý z vás může darováním změnit těžkou životní situaci dětí, které doma zažívají násilí. Děkujeme!