Kampaně

Pro veřejnost a média
Aktuální kampaň

Hledáme nové pravidelné dárce

V loňském roce jsme v Dětském advokačním centru pomohli 97 dětským obětem násilí v rodině.

Naše podpora ale není jednorázová - spolupráce s jedním dítětem trvá tak dlouho, dokud se násilí v rodině nevyšetří a dokud dítě potřebuje psychologickou pomoc. Bývá to průměrně tři čtvrtě roku, někdy i déle...

Mnoho dětí navíc násilí ve svých rodinách zažívá opakovaně každý den. Proto hledáme nové pravidelné dárce, kteří budou pomáhat měnit situaci ohrožených dětí v České republice. Staňte se tím, kdo společně s námi vrací dětem do života bezpečí.

Více informací
kampaň

Hledáme nové pravidelné dárce

V loňském roce jsme v Dětském advokačním centru pomohli 97 dětským obětem násilí v rodině.

Naše podpora ale není jednorázová - spolupráce s jedním dítětem trvá tak dlouho, dokud se násilí v rodině nevyšetří a dokud dítě potřebuje psychologickou pomoc. Bývá to průměrně tři čtvrtě roku, někdy i déle...

Mnoho dětí navíc násilí ve svých rodinách zažívá opakovaně každý den. Proto hledáme nové pravidelné dárce, kteří budou pomáhat měnit situaci ohrožených dětí v České republice. Staňte se tím, kdo společně s námi vrací dětem do života bezpečí.

Více informací
Aktuální kampaň

Bubnovačka 2023

Třetí ročník akce Bubnovačka, která má symbolicky upozornit na důležitost ochrany dětí před násilím a otevřít ve společnosti téma včasné prevence, se bude konat 20. listopadu 2023.  

Staňte se součástí Bubnovačky 2023, stačí jen pár kliknutí a prostřednictvím vyplnění krátkého formuláře zůstaneme v kontaktu a budete vždy informováni o všech aktualitách.

FB událost: Bubnuj, aby bylo děti lépe slyšet 2023

Webové stránky: www.detstvibeznasili.cz/bubnovacka

Více o Bubnovačce
kampaň

Bubnovačka 2023

Třetí ročník akce Bubnovačka, která má symbolicky upozornit na důležitost ochrany dětí před násilím a otevřít ve společnosti téma včasné prevence, se bude konat 20. listopadu 2023.  

Staňte se součástí Bubnovačky 2023, stačí jen pár kliknutí a prostřednictvím vyplnění krátkého formuláře zůstaneme v kontaktu a budete vždy informováni o všech aktualitách.

FB událost: Bubnuj, aby bylo děti lépe slyšet 2023

Webové stránky: www.detstvibeznasili.cz/bubnovacka

Více o Bubnovačce
Aktuální kampaň

Iniciativa Dětství bez násilí

Chceme, aby Česká republika byla místem, kde všechny děti mají právo na dětství bez násilí. Aby v rodině ani jinde nebylo tolerováno týrání, zanedbávání, zneužívání či jiné formy násilí včetně jakýchkoli tělesných trestů. Zatím tomu tak bohužel není.

Pokud chcete i Vy pro děti v České republice DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ, podpořte výzvu iniciativy.

Podepište výzvu
kampaň

Iniciativa Dětství bez násilí

Chceme, aby Česká republika byla místem, kde všechny děti mají právo na dětství bez násilí. Aby v rodině ani jinde nebylo tolerováno týrání, zanedbávání, zneužívání či jiné formy násilí včetně jakýchkoli tělesných trestů. Zatím tomu tak bohužel není.

Pokud chcete i Vy pro děti v České republice DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ, podpořte výzvu iniciativy.

Podepište výzvu
Aktuální kampaň

Nenechme je v tom

Škola je místem, kde dítě tráví velkou část dne a kde si mnohdy v kontaktu s učiteli i vrstevníky poprvé uvědomí, že zažívat doma násilí není v pořádku. Pedagogičtí pracovníci, kteří přicházejí s dětmi do kontaktu, jsou i osobami, na které se mohou děti obrátit v situacích, kdy hledají někoho, komu by se mohly svěřit.

Pro učitele ale v současné době neexistuje jednotný materiál, který by je informoval o vlivu traumatu na vývoj a chování dítěte ani o vhodných intervencích, jak s touto problematikou ve školním prostředí pracovat.

Centrum LOCIKA připravilo materiály, které mají poskytnout pedagogům základní informace, jak dítě ohrožené násilím ve třídě rozpoznat, jak postupovat při jeho ochraně a zároveň, jak pracovat s tématem agrese a prevence násilí ve školní třídě.

Bližší informace o kampani
kampaň

Nenechme je v tom

Škola je místem, kde dítě tráví velkou část dne a kde si mnohdy v kontaktu s učiteli i vrstevníky poprvé uvědomí, že zažívat doma násilí není v pořádku. Pedagogičtí pracovníci, kteří přicházejí s dětmi do kontaktu, jsou i osobami, na které se mohou děti obrátit v situacích, kdy hledají někoho, komu by se mohly svěřit.

Pro učitele ale v současné době neexistuje jednotný materiál, který by je informoval o vlivu traumatu na vývoj a chování dítěte ani o vhodných intervencích, jak s touto problematikou ve školním prostředí pracovat.

Centrum LOCIKA připravilo materiály, které mají poskytnout pedagogům základní informace, jak dítě ohrožené násilím ve třídě rozpoznat, jak postupovat při jeho ochraně a zároveň, jak pracovat s tématem agrese a prevence násilí ve školní třídě.

Bližší informace o kampani
Aktuální kampaň

Signál pomoci

Signál pomoci je mezinárodní znamení, kterým můžeš dát svému okolí najevo, že ti někdo ubližuje nebo že potřebuješ pomoc.

Nezapomeň, nejsi na to sám/sama.

#SignalForHelp #SignalPomoci

Více informací o signálu
kampaň

Signál pomoci

Signál pomoci je mezinárodní znamení, kterým můžeš dát svému okolí najevo, že ti někdo ubližuje nebo že potřebuješ pomoc.

Nezapomeň, nejsi na to sám/sama.

#SignalForHelp #SignalPomoci

Více informací o signálu
Aktuální kampaň

Neboj se, ozvi se!

Necítíš se doma bezpečně? Máš strach o sebe nebo své blízké? Často se u vás doma křičí, vyhrožuje? Ubližují si tvoji blízcí navzájem nebo přímo ubližují tobě? Nejsi v tom sám/a. Neboj se, ozvi se!

Chci chatovat
kampaň

Neboj se, ozvi se!

Necítíš se doma bezpečně? Máš strach o sebe nebo své blízké? Často se u vás doma křičí, vyhrožuje? Ubližují si tvoji blízcí navzájem nebo přímo ubližují tobě? Nejsi v tom sám/a. Neboj se, ozvi se!

Chci chatovat
Aktuální kampaň

Pomoc pro děti zažívající násilí v rodině

Děti, které zažívají násilí v rodině, nemají stejné dětství jako ostatní děti. Nesou si v sobě psychické následky, které v mnoha případech přetrvávají i v jejich dospělosti. Jsou totiž připraveny o základní vývojové potřeby – pocit bezpečí a jistý vztah k rodičům. Situaci v rodině nemohou samy změnit, k tomu potřebují citlivou a dlouhodobou pomoc. A právě proto vzniklo Centrum LOCIKA.

Chci podpořit Dětství bez násilí
kampaň

Pomoc pro děti zažívající násilí v rodině

Děti, které zažívají násilí v rodině, nemají stejné dětství jako ostatní děti. Nesou si v sobě psychické následky, které v mnoha případech přetrvávají i v jejich dospělosti. Jsou totiž připraveny o základní vývojové potřeby – pocit bezpečí a jistý vztah k rodičům. Situaci v rodině nemohou samy změnit, k tomu potřebují citlivou a dlouhodobou pomoc. A právě proto vzniklo Centrum LOCIKA.

Chci podpořit Dětství bez násilí