Podporujeme rodiny zasažené násilím v rodině.

Centrum Umělecká

Pracujeme s celou rodinou v zájmu dítěte. Program nyní nepřijímá klienty.