Služby pro dospělé

Podporujeme rodiny ohrožené násilím v rodině.

Pracujeme s celou rodinou ohroženou násilím v rodině v zájmu dítěte. Program nyní nepřijímá klienty.

Nabízíme dlouhodobé, ambulantní, bezplatné služby:

 • PORADENSTVÍ (osobní, telefonické, e-mailové - pro děti, rodiče i spolupracující odborníky)
 • TERAPII (individuální i skupinovou, v podobě krizové intervence i dlouhodobé terapie)

Poskytujeme služby:

Dětem

 • Terapie traumatu a následků prožitého násilí (individuální i skupinová).
 • Komplexní psychodiagnostika.
 • Podpora při jednání s úřady (doprovody k výslechu na policii, k soudu apod.).

Rodičům

 • Terapie násilí (individuální i skupinová).
 • Podpora rodičovských kompetencí.
 • Podpora zdravých vztahů s dětmi.
 • Analýza potřeb dítěte a návazná doporučení.

Celé rodině

 • Pomoc při zastavení násilí v rodině.
 • Stabilizace rodinné situace.
 • Podpora při tvorbě rodičovských dohod.
 • Spolupráce odborníků v zájmu dítěte.

Začátek spolupráce

Kontaktovat nás můžete telefonicky, e-mailem či osobně, na doporučení nebo i bez něj. Objednáme vás na konkrétní termín úvodní konzultace, která proběhne u nás v Centru, pro každého člena rodiny zvlášť.

Mapování situace rodiny

V průběhu 3 měsíců zmapujeme vaši rodinnou situaci, a po setkání s dalšími odborníky, kteří poskytují vaší rodině péči, navrhneme plán další spolupráce v Centru LOCIKA

Pomoc šitá na míru

Na základě individuálního plánu vám a vašemu dítěti poskytneme péči vycházející z mapování potřeb vašeho dítěte a rodiny jako celku.

S kým se u nás potkáte

V našem centru pracují psychologové, terapeuti a sociální pracovníci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti domácího násilí i práce s dětmi a dospělými.

S kým spolupracujeme

V průběhu spolupráce s vámi jsme v kontaktu s dalšími odborníky či úřady, kteří jsou zapojeni do řešení vaší rodinné situace. Cílem je dobře sladit odbornou péči tak, aby odpovídala potřebám vašeho dítěte.

Kam se můžete obracet se svými dotazy

S jakýmikoliv dotazy či připomínkami se můžete obracet i anonymně na naše e-mailové, telefonické či FB kontakty. Na úvodní konzultaci je možné se objednat na telefonním čísle 734 441 233 či e-mailu info@centrumlocika.cz.

Všechny služby jsou bezplatné.

Jak pracujeme s dětmi?

Ilustrace smutného kluka
Centrum LOCIKA je místo, kam děti přicházejí mluvit o tom, co je trápí a co potřebují.
Ilustrace nešťastné dívky
Povídají si s někým, kdo jim pomůže a kdo umí udržet tajemství. 
Ilustrace táty objímajícího svého syna
Děti si tu ale také malují, modelují z hlíny, stavějí si a hrají si.
Ilustrace spokojené rodiny
Potkávají se ve skupině s dalšími dětmi, které prožívají podobné příběhy.
Ilustrace spokojené rodiny
Přivádějí i rodiče, se kterými pracujeme na tom, aby se situace doma mohla zlepšit.

Jak pracujeme s rodiči

Pomáháme budovat zdravé vztahy mezi dítětem a jeho rodiči. 

Být dobrými rodiči se učíme celý život. Nechat si pomoct a poradit je běžné.

Některé krize lze překonat s podporou široké rodiny, jiné jen s podporou LOCIKY.

 • Hledáme způsob, jak vrátit do rodiny bezpečí a klid. 
 • Snažíme se, aby dítě mělo dobrý vztah s oběma rodiči. 
 • Pomáháme najít řešení i ve zdánlivě beznadějné situaci.
 • S každým rodičem pracujeme odděleně. 
 • Bezplatnou pomoc poskytujeme v Praze a ve Středočeském kraji.

Kontaktovat nás můžete i anonymně. 

Na úvodní setkání se můžete objednat na telefonním čísle: 273 130 878 nebo 734 441 233 či emailu: info@centrumlocika.cz.

Jak pracujeme s rodičem, který je násilím ohrožený

Pomáháme budovat zdravý vztah mezi rodičem a dítětem

Podpoříme vás ve snaze být vašim dětem dobrým rodičem i v krizové situaci.

 • Přistupujeme k vám s respektem. 
 • Nasloucháme, důvěřujeme.
 • I z obtížných situací se snažíme najít cestu ven. 
 • Nabízíme podporu a oporu, sdílení.
 • Rozumíme vašemu strachu o dítě i strachu z partnera.
 • Podpoříme vás ve snaze být vašim dětem dobrým rodičem i v krizové situaci.

S každým rodičem pracujeme odděleně. 

Bezplatnou pomoc poskytujeme v Praze a ve Středočeském kraji.

Na úvodní setkání se můžete objednat na telefonním čísle: 273 130 878 nebo 734 441 233 či emailu: info@centrumlocika.cz

Jak pracujeme s rodičem, který má potíže s násilným chováním ke svým blízkým

Pomáháme změnit chování a budovat vztah s dítětem postavený na zdravém základě.

Být dobrým rodičem není snadné. Milující rodič umí v krizi vyhledat odbornou pomoc.

Podpoříme vás ve snaze být vašim dětem dobrým rodičem i v náročné situaci.

 • Přistupujeme k vám s respektem.                                                                           
 • Rozumíme vašemu hněvu a můžeme vás naučit s ním pracovat. 
 • Pomůžeme vám, aby vztek a násilí neovládaly vaše vztahy. 
 • Podpoříme vás ve snaze být vašim dětem dobrým rodičem i v krizové situaci.
 • Nasloucháme a jsme nestranní.
 • V našem odborném týmu pracují muži i ženy.                                     . 

S každým rodičem pracujeme odděleně. 

Bezplatnou pomoc poskytujeme v Praze a ve Středočeském kraji.

Na úvodní setkání se můžete objednat na telefonním čísle: 273 130 878 nebo 734 441 233 či emailu: info@centrumlocika.cz


Podání stížnosti

Na kvalitu a způsob poskytování služby mohou podat stížnost všichni klienti (děti i rodiče). Stížnost může být vyjádřením nespokojenosti s kvalitou poskytované služby, s postupem pracovníka nebo vyjádřením nespokojenosti s tím, jak Centrum funguje. Postup pro podávání stížností najdete zde. Stížnost můžete podat i přes formulář níže.

Formulář

Podání stížnosti

Nepovinné v případě anonymní stížnosti
Nepovinné v případě anonymní stížnosti. Vyplňte, pokud chcete obdržet vyjádření.
Děkujeme! Vaše stížnost byla odeslána a budeme Vás co nejdříve kontaktovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.