Služby pro dospělé

Podporujeme rodiny ohrožené násilím v rodině.

.

V poradenství pomáháme dětem prostřednictvím dospělých, rodičů a odborníků.

 • Podpora rodičovských kompetencí.
 • Zvládání emocí při výchově dětí.
 • Pomoc při zastavení násilí v rodině.
 • Stabilizace rodinné situace.
 • Informace a orientace v systému sociálně-právní ochrany dětí.
 • Navázání na další formy podpory.

Nabízíme kontaktní a distanční formu poradenství v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

Služba je určena:

 • rodičům ve složité rodinné situaci spojené s násilím
 • příbuzným, kteří mají strach o děti svých blízkých ohrožené násilím v rodině
 • odborníkům pracujícím s dětmi, kteří chtějí konzultovat situace ohroženého dítěte
 • všem, kdo se osobně nebo zprostředkovaně setkali či setkávají s domácím násilím, kterému jsou přímo či nepřímo vystaveny děti

Poskytujeme služby:

Odborné poradenství zaměřené na pomoc ohroženým dětem ve formě:

1) Telefonické konzultace:

- Pondělí až čtvrtek od 9:00 do 12:00.

- Na telefonním čísle +420 601 500 196.

2)E-mailové poradenství:

- Na emailu poradna@centrumlocika.cz.

- Položením dotazu je vyjádřen souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou uvedeny.

- Odpověď je zasílána do 5 pracovních dní.

3) Krizová intervence:

- Každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin.

- Lze přijít i bez předchozího objednání, doporučujeme však rezervaci termínu formou SMS na čísle +420 601 500 196 nebo mailu poradna@centrumlocika.cz.

- Krizová intervence je poskytována v anonymním režimu nejvýše ve třech setkáních.

S kým se u nás potkáte

V našem centru pracují sociální pracovníci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti prevence domácího násilí a práce s dětmi i dospělými, psychologové, terapeuti. Celý tým najdete na stránce Tým v sekci "O nás".

Kam se můžete obracet se svými dotazy

S jakýmikoliv dotazy či připomínkami se můžete obracet i anonymně na info@centrumlocika.cz.

Všechny služby jsou bezplatné.

Jak pracujeme s dětmi?

Ilustrace smutného kluka
Centrum LOCIKA je místo, kam děti přicházejí mluvit o tom, co je trápí a co potřebují.
Ilustrace nešťastné dívky
Povídají si s někým, kdo jim pomůže a kdo umí udržet tajemství. 
Ilustrace táty objímajícího svého syna
Děti si tu ale také malují, modelují z hlíny, stavějí si a hrají si.
Ilustrace spokojené rodiny
Potkávají se ve skupině s dalšími dětmi, které prožívají podobné příběhy.
Ilustrace spokojené rodiny
Přivádějí i rodiče, se kterými pracujeme na tom, aby se situace doma mohla zlepšit.

Jak pracujeme s rodiči

Pomáháme budovat zdravé vztahy mezi dítětem a jeho rodiči. 

Být dobrými rodiči se učíme celý život. Nechat si pomoct a poradit je běžné.

Některé krize lze překonat s podporou široké rodiny, jiné jen s podporou LOCIKY.

 • Hledáme způsob, jak vrátit do rodiny bezpečí a klid. 
 • Snažíme se, aby dítě mělo dobrý vztah s oběma rodiči. 
 • Pomáháme najít řešení i ve zdánlivě beznadějné situaci.
 • S každým rodičem pracujeme odděleně. 

Jak pracujeme s rodičem, který je násilím ohrožený

Pomáháme budovat zdravý vztah mezi rodičem a dítětem

Podpoříme vás ve snaze být vašim dětem dobrým rodičem i v krizové situaci.

 • Přistupujeme k vám s respektem. 
 • Nasloucháme, důvěřujeme.
 • I z obtížných situací se snažíme najít cestu ven. 
 • Nabízíme podporu a oporu, sdílení.
 • Rozumíme vašemu strachu o dítě i strachu z partnera.
 • Podpoříme vás ve snaze být vašim dětem dobrým rodičem i v krizové situaci.


Jak pracujeme s rodičem, který má potíže s násilným chováním ke svým blízkým

Pomáháme změnit chování a budovat vztah s dítětem postavený na zdravém základě.

Být dobrým rodičem není snadné. Milující rodič umí v krizi vyhledat odbornou pomoc.

Podpoříme vás ve snaze být vašim dětem dobrým rodičem i v náročné situaci.

 • Přistupujeme k vám s respektem.                                                                           
 • Rozumíme vašemu hněvu a můžeme vás naučit s ním pracovat. 
 • Pomůžeme vám, aby vztek a násilí neovládaly vaše vztahy. 
 • Podpoříme vás ve snaze být vašim dětem dobrým rodičem i v krizové situaci.
 • Nasloucháme a jsme nestranní.
 • V našem odborném týmu pracují muži i ženy.                                     . 

S každým rodičem pracujeme odděleně. 

Podání stížnosti

Na kvalitu a způsob poskytování služby mohou podat stížnost všichni klienti (děti i rodiče). Stížnost může být vyjádřením nespokojenosti s kvalitou poskytované služby, s postupem pracovníka nebo vyjádřením nespokojenosti s tím, jak Centrum funguje. Postup pro podávání stížností najdete zde. Stížnost můžete podat i přes formulář níže.

Formulář

Podání stížnosti

Nepovinné v případě anonymní stížnosti
Nepovinné v případě anonymní stížnosti. Vyplňte, pokud chcete obdržet vyjádření.
Děkujeme! Vaše stížnost byla odeslána a budeme Vás co nejdříve kontaktovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.