Volné pozice

O nás

PRŮVODCE PRO DĚTI V DĚTSKÉM ADVOKAČNÍM CENTRU (DĚTSKÝ TERAPEUT)

Centrum LOCIKA je první specializované centrum pro děti ohrožené domácím násilím v Česku. Jsme součástí mezinárodní sítě PROMISE organizací pracujících s dětskými oběťmi násilí v rodině a ve spolupráci se zahraničními odborníky jsme v září 2022 otevřeli první Dětské advokační centrum zaměřené na pomoc dětským obětem násilí v rodině. Do tohoto programu aktuálně hledáme zkušené kolegy, kteří nám pomohou nový způsob multioborové a meziresortní spolupráce založený na sdílené meziresortní odpovědnosti za vedení případu v zájmu ohrožených dětí etablovat i v České republice.

Detail pozice

VEDOUCÍ DĚTSKÉHO ADVOKAČNÍHO CENTRA

Jsme Centrum LOCIKA a naším cílem je pomoci rodinám, aby co nejvíce dětí v České republice mohlo zažívat DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ. Za tímto účelem jsme ve spolupráci se zahraničními odborníky z mezinárodní sítě PROMISe otevřeli první Dětské advokační centrum zaměřené na pomoc dětským obětem násilí v rodině. Hledáme vedoucího, který toto centrum od začátku povede a bude jej v úzké spolupráci s domácími i zahraničními odborníky rozvíjet.

Detail pozice