← Zpět
Školení pro odborníky

Úvod do tématu práce s násilím a agresí ve školním prostředí

Akreditace
Akreditace MŠMT
MŠMT 27751/2019-2-756
Rozsah
8 výukových hodin (lze rozložit do dvou dnů 4+4 hod. dle potřeb školy)
Lektoři
Více informací k lektorům najdete pod popisem kurzu.
Místo školení
Centrum LOCIKA
Cena
2990 Kč
/ za osobu
29 900 Kč
/ za organizaci

Popis kurzu

1. termín školení: 11. června 2024 od 9 do 15 hodin.

2. termín školení: 6. září 2024 od 9 do 15 hodin.

Přihlášky najdete ZDE.

Kurz je určen všem pedagogickým a odborným pracovníkům na prvním i druhém stupni základních škol (především školním psychologům preventistům, metodikům prevence sociálně-patologických jevů, učitelům i vedení školy).

Účastníci kurzu podnětnou interaktivní formou získají základní informace o tématu násilí a agrese a jejich prevence na školách.

Část kurzu je věnována tématu traumatu, domácího násilí a jeho dopadu na dítě i rodinu. Tyto informace budou dány do přímých souvislostí s násilím ve škole. Účastníci získají základní vodítka, jak rozpoznat zda se dítě chová ve škole agresivně z důvodu poruch chování, ADHD či z důvodů násilí v rodině. Účastníci rovněž získají informace, jak v jednotlivých případech postupovat a kam se obrátit o pomoc. Kurz odpovídá na otázky: Proč k násilí a agresivním činům ve škole dochází, jak jim předcházet a jak na ně výhodně reagovat. 

Po absolvování kurzu účastníci obdrží certifikát.

Medialonky lektorek:

Radka Matesová

Radka vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze obor Vychovatelství, Filozofickou fakultu UK v Praze obor Sociální pedagogika se specializací poradenské problémy a sociální deviace. Od roku 1997 pracuje ve školství jako pedagog, 25 let na základní škole, nyní na střední pedagogické škole. Dále je terapeut ve firmě Equita therapy z. s., kde pracuje převážně s dětmi, ale i dospělými. Má výcvik v metodě Equisdom - terapie za pomoci koní, je ve výcviku Somatic Experiencing ® a krizové intervence. S dětmi pracuje i ve volném čase v rodinném centru Klíček v rodné Dobrovici. Je milovnicí zvířat - hlavně psů a ráda cestuje a vaří. 

Mgr. Petra Mádrová

Petra je lektorkou programu Škola - místo bezpečí a pomoci. Při práci s pedagogy využívá mnohaleté zkušenosti z praxe na HR a nadhledu práce lektora primární prevence základních a středních škol. Má vystudovanou Andragogiku, aktuálně studuje obor Psychologie a prochází sebezkušenostním výcvikem PCA. Podporovat trauma-informovaný přístup ve školách považuje za důležité poslání, které naplňuje citlivým přístupem a svou odborností.


Mgr. Karolína Valerová

Karolína  pracuje jako zástupkyně ředitelky na pražské základní škole. Tento rok je té třídní učitelkou. Před pár lety se skrze jednu maminku žákyně dozvěděla o Centru LOCIKA, se kterým nyní spolupracuje v roli externí konzultantky a lektorky. Obě zaměstnání vnímá jako potřebná a smysluplná.

Máte zájem o školení?

Pro objednání školení
se ozvěte Lence

Bc. Lenka Kvapilová

lenkak@centrumlocika.cz725 183 141

volejte optimálně v čase 8:00 - 12:00

Napsat e-mail