← Zpět na tým

Tereza Hubáčková

Case managerka a sociální pracovnice

Tereza Hubáčková

Tereza pracuje jako case managerka / sociální pracovnice v Dětském advokačním centru (DAC). Vystudovala obor Sociální práce a politika na FF UK. Dříve pracovala jako odborná pracovnice v nadaci podporující rodiny v nouzi a také jako pěstounka na přechodnou dobu, kdy se věnovala terapeutickému rodičovství.