← Zpět

Škola- Místo bezpečí a pomoci

Škola by měla být pro děti, které zažívají domácí násilí, místem bezpečí a pomoci.

Škola by měla být pro děti, které zažívají domácí násilí, místem bezpečí a pomoci. Je tomu ale skutečně tak? Zjišťovali jsme  dotazníkovým šetřením zda a v jaké míře jsou pedagogům a rodičům dostupné informace, podpora a vzdělávání v oblasti tématu dětí a násilí v rodině. Výstupy pak zohledníme v kampani a především při vzniku manuálů, online školení pro pedagogy a informačních materiálů pro rodiče.

Násilí v rodině zažívá podle aktuálních výzkumů 14 % českých dětí. Statisticky jsou v každé školní třídě 2 až 4 děti ohrožené domácím násilím, minimálně 1 dítě je touto situací závažně traumatizované. Přesto nejsou učitelé a další pedagogičtí pracovníci odborně připravení a nemohou se opřít o funkční systém sociálně právní ochrany dětí. Ani rodiče nemají často základní přehled.

Rádi bychom společně s vámi tuto situaci změnili. Celý projekt probíhá za podpory Nadace České spořitelny a ve spolupráci s Prahou 7.

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout