← Zpět
Školení pro odborníky

Úvod do problematiky práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím

Akreditace
Akreditace MPSV
MPSV A2020/0114-SP/PC/VP
Rozsah
8 výukových hodin (8x45 minut)
Lektoři
No items found.
Místo školení
Skautský institut
Cena
1 990 Kč
/ za osobu
19 900 Kč
/ za organizaci

Popis kurzu

Školení proběhne 14. 9. 2023 ve Skautském institutu. Přihlášku najdete ZDE.

Jednodenní kurz poskytne účastníkům (především pracovníkům OSPOD, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách) základní informace o možnostech pomoci dětem ohroženým domácím násilím. 

Účastníci získají informace o výhodách, rizicích a především způsobech práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím. 

V úvodní části vzdělávacího modulu si účastníci prohloubí znalosti o tom, co to je násilí, jak se projevuje v rodině a proč má tak zásadní negativní vliv na vývoj dítěte i vztahy v rodině. 

Naučí se odlišovat pojem "domácí násilí" a "násilí v rodině" v českém právním kontextu. 

V průběhu kurzu se pak seznámí se specifiky práce s rodinou zasaženou násilím a následně s vhodnými, či naopak kontraindikovanými způsoby práce s těmito rodinami. Získají bližší informace o fungování specializovaných služeb pro děti ohrožené násilím a dozví se, jak optimálně navazovat kontakt, jednat se zájemcem o službu, jak určit, zda jde o rodinu, pro kterou jsou nabízené služby vhodné, jak v zájmu dítěte uzavírat zakázku, i postup mapovat rodinou situaci a vyhodnocovat riziko u rodin ohrožených DN. 

Představeny budou i jednotlivé techniky a metody práce používané při práci s ohroženými dětmi a jejich rodiči v rámci následné pomoci. Účastníci rovněž získají přehled o fungování sítě pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím a možnostech citlivé a bezpečné multioborové spolupráce v zájmu ohrožených dětí. 

Po absolvování kurzu účastníci obdrží certifikát.


Máte zájem o školení?

Pro objednání školení
se ozvěte Lence

Bc. Lenka Kvapilová

lenkak@centrumlocika.cz725 183 141

volejte optimálně v čase 8:00 - 12:00

Napsat e-mail