← Zpět na tým

Petra Wünschová

Ředitelka Centra LOCIKA, průvodce pro děti, dětský terapeut DAC

Petra Wünschová

Petra je zakladatelkou a ředitelkou Centra LOCIKA. Centrum založila na základě svých dlouholetých zkušeností dětského terapeuta a arteterapeuta. Od roku 2001 pracuje s dětmi zasaženými traumatem v důsledku násilí v rodině. Nejprve v utajeném azylovém domě pro oběti domácího násilí, následně i ambulantně. V oboru absolvovala celou řadu specializovaných výcviků a kurzů zaměřených na práci s dětskými oběťmi trestných činů na práci s traumatem. Účastnila se řady zahraničních stáží a konferencí. O problematice dětí zasažených násilím publikuje a pravidelně přednáší na odborných konferencích i v rámci specializačního vzdělávání pracovníků OSPOD, PČR či soudců. O negativních dopadech násilí ve výchově a rodinách hovoří i k laické veřejnosti - pravidelně vystupuje v klíčových médiích jako je Česká televize, Český rozhlas, DVTV či v rámci TEDextalks. Petra je členkou Výboru vlády pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a členkou Výboru vlády pro práva dítěte. Aktivně a dlouhodobě se i v rámci dalších platforem a činností podílí na systémových změnách v péči o ohrožené děti.