← Zpět na tým

Bc. Anna Popelková, Dis

Sociální pracovnice, casemanagerka, DAC
annap@centrumlocika.cz

Bc. Anna Popelková, Dis

Anna pracuje jako case managerka v Dětském advokační centru. Vystudovala obor Mezinárodní sociální a humanitární práce na Univerzitě Palackého v Olomouci a je také hrdou absolventkou VOŠs CARITAS Olomouc. Nyní dokončuje své magisterské studium v oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK. Dříve pracovala jako zdravotně-sociální pracovnice v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde vedle práce v klinické praxi stála i u zrodu terénní odlehčovací služby pro osoby s duševním onemocněním.