← Zpět na tým

PhDr. Jarmila Adamové

Klinická psycholožka, terapeutka, specialistka pro práci s traumatem, DAC

PhDr. Jarmila Adamové

V Centru Locika se věnovala individuální a skupinové terapii ukrajinských žen, v současnosti zejména traumaterapii dětí zažívajících násilí v rodině. Trauma-terapie je v současnosti jednou z hlavních oblastí její práce, kombinuje v ní trauma-focused KBT terapii, EMDR terapii a práci s tělem. Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na UPOL. Pracovala v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany a v Rodinné poradně Jindřichův Hradec v oblasti individuálního, párového a rodinného poradenství a terapie. Její terapeutické vzdělání je postaveno na adleriánské terapii, systemické terapii, EMDR a dalších krátkodobých výcvicích a kurzech.