← Zpět na tým

JUDr. Libuše Nečasová

Právní poradkyně DAC
libusen@centrumlocika.cz

JUDr. Libuše Nečasová

Libuše vystudovala práva na právnické fakultě UK v Praze. V Libereckém institutu pro psychoterapii a psychosomatiku absolvovala dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích, v současné době absolvuje Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik. Rovněž absolvovala výcvik telefonické krizové intervence a řadu školení zaměřených na práci s traumatizovaným klientem. Pracovala v probační a mediační službě ČR, kde získala zkušenosti s prací s původcem násilí v rámci restorativní justice (vedení mediací v trestním řízení, realizace alternativních trestů). Deset let pracovala s oběťmi domácího násilí v ACORUSu, ve službách Azylový dům, Krizová pomoc a jako garantka a realizátorka programu Poskytování právních informací. V dětském Centru LOCIKA se podílela jako právní koordinátorka na pilotním programu Restorativní program pro rodiny s dětmi se zkušeností s domácím násilím. Nyní v LOCICE pracuje jako průvodce/terapeut pro rodiče.