← Zpět na tým

Mgr. Karolína Fikrle

Klinická psycholožka, terapeutka, specialistka pro práci s traumatem, DAC

Mgr. Karolína Fikrle

Psycholožka se systematickým výcvikem v gestalt terapii a výcvikem v kognitivně behaviorální terapii zaměřené na trauma. Dlouhodobě pracuje s dospělými a v posledních letech i s dětmi s rozličnými emočními a vztahovými potížemi. Má zkušenost také s dětmi s neurovývojovými poruchami. V Centru Locika se zapojila do projektu na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, nyní zde působí jako terapeut Dětského advokačního centra. Považuje za čest, že může pomáhat lidem měnit příběhy jejich životů tak, aby v nich bylo více radosti a lehkosti.