← Zpět na tým

Mgr. Magdaléna Černá

Vedoucí PR a prevence, kontakt pro novináře
magdalenac@centrumlocika.cz

 Mgr. Magdaléna Černá

telefon: +420 722 906 323

Magda se podílí na PR aktivitách Centra a stará se o sociální sítě. Má vystudovaný Management a řízení neziskových organizací na katedře Občanského sektoru na Karlově univerzitě. Magda má za sebou dlouholeté dobrovolnické působení v oblasti práce s dětmi a mládeží v organizaci SOJKA - spolek mladých. Působila jako lektorka projektového managementu pro pracovníky NNO v rámci programu Za hranice všedních dnů česko-německého koordinačního centra výměn mládeže TANDEM, má za sebou stáž v německém Mnichově. Po ukončení školy pracovala v Nadačním fondu města Brna jako koordinátorka procesu komunitního plánování, realizovala projekt metodické a dotační podpory pro neziskové organizace ucházející se o dotace z evropských grantů. Dlouhodobě jí baví a zajímá téma profesionalizace pracovníků neziskového sektoru.