← Zpět na tým

Mgr. Zuzana Mošovská

Dětská psycholožka, DAC

Mgr. Zuzana Mošovská

Zuzana pracuje v Dětském advokačním centru (DAC) jako Průvodce pro děti / Psycholog. Svoje zkušenosti s problematikou domácího násilí na dětech získala během uplynulých šesti let, kdy pracovala s dětmi v ústavní péči, ve ZDVOP a v pěstounské péči. Současně působí ve vlastní soukromé praxi.

Zuzana vystudovala magisterský obor Psychologie v kombinaci se speciální pedagogikou na Karlově univerzitě, absolvovala sebezkušenostní výcvik v dynamicky orientované psychoterapii, na klienta orientovaný výcvik v herní terapii a nyní prochází výcvikem zaměřeným na práci s traumatem.