← Zpět

10 věcí, které děti nechtějí, aby jejich rodiče dělali během rozchodu

Období rozchodů rodičů je pro děti náročné období, které si často pamatují po zbytek svého života.

Období rozchodů rodičů je pro děti náročné období, které si často pamatují po zbytek svého života. Je proto důležité na ně během vypjatých momentů nezapomenout a snažit se je podpořit. Proto jsme si pro vás připravili i 10 tipů, co děti od svých rodičů během těchto náročných chvílí potřebují.

  1. Ohleduplnost. Rodiče by měli být ohleduplní k potřebám svých dětí a nesmějí je tlačit do role prostředníka v jejich rozvodu, protože je pro ně obtížné se mezi sebou domluvit. Děti potřebují jistotu, že se nestanou nástrojem pro vyřizování sporů mezi rodiči.
  2. Vědět, ž láska k nim nekončí. Rozvodem sice končí vztah rodičů, ale je potřeba dětem vysvětlit, že láska rodičů ke svým dětem se nezměnila. Děti by neměly vnímat rozvod jako ukončení vztahu s jedním nebo oběma rodiči. I po rozvodu mohou trávit čas s oběma rodiči, pokud o to mají zájem, a ze strany jednoho z rodičů jim nehrozí skutečné nebezpečí.
  3. Stabilitu a bezpečí. Aby rodiče chápali, že i pro jejich děti je rozvod bolestnou zkušeností, která mění rutinu a narušuje jejich jistoty. V této nové situaci je pro děti klíčové udržet si co nejvíce zaběhlých rituálů a mít bezpečné místo. To může dětem pomoci cítit se stabilněji.
  4. Orientaci v situaci a možnost říct svůj názor při rozhodnutích, která se jich také týkají. Měly být zapojeny do rozhodování, jako je například výběr nového bydlení, rozvrh návštěv nebo plánování dovolené. Je důležité, aby děti měly možnost vyjádřit svůj názor a měly pocit, že jsou slyšeny.
  5. Zachování zájmů a koníčků. Děti se potřebují dál věnovat aktivitám, které je baví a které jim pomáhají zapomenout na rodinnou situaci. Zároveň si prostřednictvím kroužků a koníčků udržují vztahy se svými kamarády, díky kterým mohou snáze zvládnout náročnou situaci během rozvodu.
  6. Slyšet, že rozvod není jejich vina. Děti si často myslí, že jsou zodpovědné za rozvod svých rodičů, což může vést k pocitům viny a nedostatečnosti. Proto je důležité, aby děti slyšely od svých rodičů, že to, co se stalo, nebylo způsobeno jejich chováním.
  7. Být stále dětmi a nezachraňovat jednoho z rodičů, nebo mu nenahrazovat partnera. Děti musí mít možnost zůstat dětmi a využívat dospělých pro podporu a ochranu, kterou potřebují a neměly být nuceny hrát roli záchranáře nebo náhradníka pro jednoho z rodičů.
  8. Adaptovat se na změny postupně a vlastním tempem. Rozvod rodičů bývá velmi obtížnou změnou a nové situaci se děti potřebují přizpůsobit postupně a vlastním tempem. Pokud jsou děti příliš rychle vtaženy do nových vztahů svých rodičů, může to způsobit další stres a nejistotu. Nepomáhá jim, pokud se musí ihned seznamovat s novými partnery.
  9. Plnit své potřeby a přání. Rodiče by měli být citliví na potřeby, přání a trápení svých dětí během rozvodu. Děti potřebují být vyslechnuty a aby se na ně rodiče zaměřili, i když mají své vlastní problémy.
  10. Aby rodiče svou situaci řešili v soukromí. I přes případné konflikty se rodiče před dětmi nenapadají a vzájemně se neponižují. A měli být ohleduplní a citliví k prožívání a citům svých dětí. Konflikty by měly být řešeny mimo přítomnost dětí a rodiče by měli vždy zůstat respektující vůči druhému.

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout