← Zpět

Barnahus Forum 2022 ve Stockholmu

Dnes jsou to přesně tři týdny, co se Centrum LOCIKA zúčastnilo Barnahus Fora 2022 ve Stockholmu.

Dnes jsou to přesně tři týdny, co se Petra Wünschová a Magdaléna Černá z Centra LOCIKA zúčastnily prvního Barnahus Fora ve Stockholmu . Na jednom místě se tu setkali členové sítě #Promise z celé Evropy. Mezinárodní Síť Promise sdružuje 36 obdobných zařízení, jako je Dětské advokační centrum. Společně se pracovalo na tom, aby děti dostávaly v krizových situacích odbornou a profesionální pomoc podle standardů.

Děkujeme organizátorům, že jsme mohli být u toho, výměna zkušeností, příklady dobré praxe a společné sdílení pro nás znamenají velmi mnoho. A děkujeme Nadace Sirius za podporu prvního Dětského advokačního centra v ČR!

Oficiální fotoalbum z Barnahus konference naleznete ZDE.

Petra Wünschová a Magdaléna Černá z Centra LOCIKA

V 16 různách sezeních členové konference prozkoumali roli manažerů Barnahusu, probírali dopady ozbrojeného konfliktu na děti, jaká je účinná prevence sexuálního zneužívání online, jak pracovat s dětmi s problémovým chováním, jak je důležitá lékařská prohlídka pro každé dítě a mnoho dalšího.

Dr. Maalla Mjid, zvláštní zástupkyně generálního tajemníka pro násilí páchané na dětech, ve svém video projevu naléhala na to, že na kvalitě záleží, že normy musí být aktualizovány tak, aby odrážely nejnovější výzkum toho, co nejlépe funguje při podpoře dětských obětí násilí, a že názory v tomto ohledu mohou být zdrojem inspirace v rámci členských zemí i mimo ně.

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout