← Zpět

Centrum LOCIKA pokračuje v sérii kulatých stolů v Poslanecké sněmovně

Kulatý stůl s názvem „DĚTI – NEVIDITELNÉ OBĚTI NÁSILÍ V RODINĚ III přivítal desítky odborníků z ČR i zahraničí.

Centrum LOCIKA pokračuje v sérii kulatých stolů na půdě Poslanecké sněmovny. Tato setkání pomáhají měnit systém pomoci dětem ohroženým násilím v rodině. Ani v době škrtů by stát neměl zapomínat na ty nejzranitelnější - na děti. V prostorách Poslanecké sněmovny se proto pod záštitou poslankyně Pavly Golasowské sešly již potřetí desítky odborníků z ČR i zahraničí u kulatého stolu s názvem „DĚTI – NEVIDITELNÉ OBĚTI NÁSILÍ V RODINĚ III.“ a diskutovaly společně možnosti spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Děkujeme za podporu a účast Marian Jurečka, Pavla Golasowská, zástupcům Ministerstvo práce a sociálních věcí, českým i zahraničním řečníkům (Belgie, Estonsko, Moldavsko) a Nadace Sirius.

Obzvláště v době, kdy médii rezonují různé těžké případy dětí, které zažily a stále zažívají násilí od svých nejbližších, mají tato setkání cenu.

Naším cílem je, aby byla v co nejkratší době v každém kraji zřízena centra Dětství bez násilí, po vzoru pražského Dětského advokačního centra.

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout