← Zpět

Pozitivní disciplína vs. tresty

Disciplína má ve výchově rozhodně své místo. Jak to ale udělat, aby děti pozitivně formovala a motivovala je ke snaze se dál rozvíjet?

Disciplína má ve výchově rozhodně své místo. Jak to ale udělat, aby děti pozitivně formovala a motivovala je ke snaze se dál rozvíjet a měnit své chování? Základem je vzájemný respekt, pochopení, přijetí a láska k dítěti. Disciplína společně s respektem a pochopením umožňuje dítěti poučit se ze svých chyb a hledat ve spolupráci s rodičem způsob, jak jim v budoucnu předcházet. Dítě díky tomu získává důvěru ve své schopnosti a rozvíjí pozitivní vztah k sobě sama i ke svému rodiči.Učí se tím také odpovědnosti za vlastní chování a získává důvěru, že si může říct o pomoc ve chvíli, kdy ji potřebuje. Pokud vám tento přístup dává smysl, připojte se k naší iniciativě Dětství bez násilí. Podepište naší výzvu.

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout