← Zpět

Jak nastavit dítěti hranice, když na vás křičí...

Když na nás děti křičí, vyžaduje to od nás obrovskou míru sebeovládání. Pokud se nám však podaří zachovat klid, můžeme děti mnohému naučit.

Když na nás děti křičí, vyžaduje to od nás obrovskou míru sebeovládání. Pokud se nám však podaří zachovat klid, můžeme děti mnohému naučit. Náš klid jim dá prostor zastavit se a svůj vztek dostat pod kontrolu. V takové chvíli jim zároveň můžeme dát signál, že křik a urážky nejsou v pořádku. Takový přístup je mnohem účinnější a prospěšnější, než když křik opětujeme také křikem, nebo dokonce tělesnými tresty.

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout