← Zpět

Jak se vypořádat s nenávistnými projevy kvůli původu?

Jsi svědkem situace, kdy se někdo chová nenávistně k tobě nebo ke tvým ukrajinským kamarádům a nevíš, co dělat? Máme pro tebe pár tipů.

Tento týden to bude rok, co se válčí na Ukrajině. Fázi prvotního šoku a solidární pomoci střídá velmi často rozčarování nad tím, že válka trvá a může trvat ještě dlouho. Že pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům někdy také přináší i situace, které nejsou úplně jednoduché. Řadíme mezi ně i integraci ukrajinských dětí ve školách i volnočasových kolektivech.

Vyslyšeli jsme prosbu ze strany Junák - český skaut a sepsali jsme pár rad do časopisu Parťák. Najdete tu nejprve pár tipů pro ukrajinské děti, ale níže i pro jejich české kamarády, které se jich chtějí zastat.

1) Jak se vypořádat s projevy nenávisti kvůli tvému původu nebo situaci ve tvé zemi od druhých dětí

Co je dobré vědět:

1) V naší zemi jste vítaní, máte podporu vlády i většiny lidí, máte své místo v naší zemi.


Máš zde své místo a je dobře, že nyní přečkáváš dobu války zde. Většina lidí v této zemi stojí za vámi a podporuje vás. Pro Čechy jste stateční, silní lidé, kteří odvážně bojují za svou zemi ale také i za ostatní lidi v Evropě.

2) Projevy nenávisti vyjadřují názory jen malého počtu lidí a jen určitých osob.

Pokud někdo vyjadřuje nenávistné názory vůči tobě nebo ukrajinskému lidu, tak to je ukázka jeho vlastního postoje, ne české společnosti, tedy většiny ostatních lidí, dospělých i dětí.

3) Může se to stát, buď na to připravený.

Válka vzbuzuje v lidech velký strach, nejistotu, pocit ohrožení, mohla způsobit mnoha lidem i zde ztráty a hodně problémů, a tak prožívají i mnoho negativních pocitů, vzteku, frustrace a napětí. A tím projevem nenávisti si své napětí mohou uvolňovat, vybíjet. Děti pak často přejímají názory od svých rodičů. Není to vůbec dobře, protože ty ani nikdo z tvých blízkých jste jejich situaci nijak nezavinili, nezpůsobili.

4) Zkus být „nad tím“.


To, co ti může hodně pomoci je zaujmout postoj, že „tebe se to netýká“. Zkus to nebrat ani osobně ani vážně. Řekni si, že je to pouze projev negativních emocí toho druhého a jeho napětí nebo vlastního problému. Nevyjadřují nic, co by skutečně byla pravda.

5) Není to správné chování a neměl by si to k tobě nikdo dovolit.


Nikdo si k tobě nesmí dovolit, aby tě urážel a shazoval, nebo na tebe útočil, slovně či dokonce fyzicky. Není to správné chování a mnoha lidem ve tvém okolí je to líto, pokud se ti to stane. A je tu hodně osob, které mají zájem na tom, tě před takovým chováním chránit, zastat se tě, pomoc ti s tím. Uvědom si, které osoby to ve tvém okolí jsou (ať už děti nebo dospělé) a udržuj s nimi kontakt. Neboj se ozvat a mluvit o tom, co se ti děje.


6) Máš právo na své pocity – to, co zažíváš je opravdu moc těžké, zkus se někomu svěřit. Neboj se najít si pomoc.

Je to úplně pochopitelné, když budeš prožívat i ty sám vztek, smutek, úzkost, strach. Vše je v pořádku a je dobré o svých pocitech s někým, komu důvěřuješ, mluvit. Pokud na tebe někdo zaútočí nenávistným projevem, je možné, že to v tobě zvýší napětí, smutek, strach nebo vztek, které už nyní prožíváš. Zkus své pocity sdílet.

7) Máš právo se vůči takovému chování bránit, ohradit se nebo se přerušit kontakt s osobou, která se vůči tobě nechová dobře.


Myšlení druhých lidí často nejde změnit, nemáš moc nad tím, jak se projevují. Můžeš se od jejich chování vůči tobě ale vzdálit, přerušit kontakt. Buďto fyzicky – prostě odejít nebo alespoň psychicky – neposlouchat to, nebrat to vážně. Máš také právo se vůči takovému chování ohradit. Můžeš vyjádřit svůj nesouhlas, říci, že „o tom
nechceš mluvit“. Můžeš říci „ať toho nechají“ a třeba jim i připomenout, jak by se asi měli oni v podobné situaci jako jsi ty a tvůj národ. Je ale lepší s těmito osobami se nehádat, není potřeba sebe sama obhajovat. Nebo jim v konfliktu něco vysvětlovat. O to, co je skutečně pravda, jim totiž nejde. A o tvé situaci, jak se ty a tví blízcí máte, skutečně nic nevědí. Je to jejich nevědomost. I to jim můžeš připomenout. Bude ale lepší, když to nebudeš té druhé osobě vracet, třeba se prát nebo také nadávat. I když je úplně pochopitelné, že máš v sobě i tyto pocity a máš na ně plně právo.


8) Věnuj pozornost lidem, které máš rád, kdo ti je blízký, kdo je s tebou „na jedné lodi“.

Lidem z tvé rodiny a komunity, kamarádům a dalším lidem, které nyní ve své blízkosti máš. Dobré mezilidské vztahy jsou velkou oporou. Dávají sílu, bezpečí, důvěru a klid. Uvědom si, koho nyní ve svém okolí máš, koho máš rád/da, kdo má rád tebe. Vnímej, jak kdo nyní situaci zvládá, co kdo prožívá, co vás posiluje a co třeba vám sílu bere. Věnuj se společným aktivitám s těmito lidmi, potkávejte se a sdílejte.


9) Věnuj pozornost českým kamarádům, se kterými máš dobrý vztah a kteří tě podporují a pomáhají ti.

Uvědom si, které osoby to pro tebe nyní jsou podpora. Udržuj s nimi kontakt a soustřeď se na dobré vztahy s nimi. Můžeš u nich hledat zastání a podporu v případě, že na tebe někdo slově či fyzicky útočí.

10) Věnuj pozornost tomu, co rád děláš a věnuj se běžným činnostem, jako jsi měl doma.


I zde, v cizí zemi, si můžeš najít hodně aktivit, které tě budou bavit a zajímat. I zde budeš moc pokračovat ve svých koníčcích, sportu, tvořivosti. Neboj se najít si příležitosti, zajímej se o možnosti, které se ti nabízí. Buď aktivní a věnuj se běžným činnostem, jako ve své zemi.


11) Posiluj svou odolnost – nejlépe tím, že si uvědomíš „kdo jsi“.


Zamysli se nad tím a vnímej to, co máš rád, co ti dělá dobře, co tě baví a zajímá, koho máš rád a kdo má rád tebe, vnímej to, co ti jde, co se ti daří a považuj sám sebe za hrdinu – i to, že žiješ v jiné zemi, učíš se náš jazyk, učíš se jak zde co nejlépe žít je velká věc a jsi hrdina, že tohle vše zvládneš.

12) Využívej možností, které nabízí tvé tělo.

Posiluj i svou fyzickou odolnost, věnuj se pravidelně sportu, pohybu. A dále ti mohou napomoci relaxační cvičení a cvičení s dechem. Nauč se je. Využij rady, které jsi dostal už při příchodu do naší země a mají ti pomáhat zvládnout napětí z negativních zkušeností.

13) Udržuj si naději a důvěru, že válka skončí – přeje si to celá Evropa, včetně země, ve kterényní žiješ.

A jak evropští, tak naši politici a jiní lidé dělají vše pro to, aby to tak mohlo, co nejdříve být. Všichni si to přejeme.

2) Rady pro české kamarády, kteří jsou svědky toho, že se někdo chová nenávistně k jejich ukrajinským kamarádům

1) Často stačí jen to, že ukážeš své pochopení. A to, že tu jsi a stojíš za ním. Naslouchej a nech kamaráda vyjádřit jeho pocity ale nenuť ho k tomu, aby se ti svěřoval. Velmi často toho vůbec není schopný.


2) Lepší než rady je třeba ho vzít za ruku, nebo mu dát ruku na rameno či obejmout.


3) Můžeš mu ukázat svůj kladný postoj vůči němu.


4) Ujisti ho/ji že názory těchto osob nesdílíš a tvůj postoj je odlišný.


5) Připomeň kamarádovi, že může vyhledat pomoc u někoho dospělého – a třeba ho k němu zaveď – jde o poradce ve škole nebo v místě, kde tvůj kamarád nyní žije.


6) Pamatuj i na sebe a své pocity – je možné, že i v tobě vyvolá ta situace hodně silných emocí.


7) Můžeš o svém prožitku později mluvit i s tímto kamarádem. Třeba mu řekni, že ti to také bylo líto nebo, že jsi měl vztek.

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout