← Zpět

Otevřeli jsme první DAC v ČR!

Centrum LOCIKA slavnostně otevřelo první Dětské advokační centrum v České republice.

Centrum LOCIKA slavnostně otevřelo první Dětské advokační centrum v České republice. Na otevření navázel tématický Kulatý stůl v poslanecké sněmovně s názvem „DĚTI – NEVIDITELNÉ OBĚTI NÁSILÍ V RODINĚ II. - KROKY KE ZMĚNĚ“, kde k problematice promluvili i odborníci a lidé z terénu.

Moc děkujeme za účast a podporu paní poslankyni Pavla Golasowská, panu ministrovi Marian Jurečka, Nadace Sirius a mnoha dalším osobám, institucím či firmám, bez kterých by se to stát nemohlo.

Dětské advokační centrum pomůže dětem ohroženým násilím v rodině, aby nemusely prožívat složitý proces pomoci, který má v mnohých případech stejně závažné dopady, jako samotné násilí. Tento nový proces vyšetřování značně zjednoduší a poskytne citlivější péči. V mnoha zahraničních zemí je již funkční součástí systému pomoci dětem. Fungování založené na úzké multioborové spolupráci všech zainteresovaných stran.

Následné setkání odborníků v poslanecké sněmovně bylo součástí série odborných kulatých stolů s tématikou ochrany ohrožených dětí, které zaštiťuje poslankyně Pavla Golasowská (KDU-ČSL). Cílem série je nejen upozornit na aktuální alarmující situaci, ale především zlepšit péči o ohrožené děti. „Čeká nás mnoho společné práce, ale mám z ní velkou radost. Navážeme na mezinárodní multioborovou spolupráci a je skvělé, že se tato setkání konají na půdě parlamentu. Deklarujeme tím společný zájem v péči o ohrožené děti,” uvedla Golasowská.


„Děti ohrožené násilím v rodinách jsou obzvláště zranitelné a potřebují naši cílenou podporu a pomoc. Podporuji proto všechny aktivity, které pomohou k ukotvení systémové odborné pomoci. Jedině ta zajistí včasnou pomoc ve chvílích, kdy ji děti potřebují nejvíce. Velmi také oceňuji práci Centra Locika, které na základě zahraniční dobré praxe vytvořilo multidisciplinární centra, kde děti i jejich blízcí dostanou komplexní pomoc a poradenství,” uvedl ministr práce a sociálních věd a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.


Násilí v rodinách se dotýká 14 % českých dětí, tzn. 2–3 dětí v běžné školní třídě. Přesto poskytování pomoci těmto dětem není dobře systémově ošetřeno a koordinováno. V současné době spadá do působnosti pěti resortů (gesce sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí, policie, soudů, zdravotnictví a školství). Není tedy zajištěný jednotný koordinovaný postup, sběr dat ani financování těchto služeb. V praxi pak trvá měsíce až rok, než se děti od okamžiku, kdy bylo v rodině identifikováno násilí, dostanou k odborníkovi, který jim poskytne odbornou specializovanou pomoc.

#detstvibeznasili #DAC

PODÍVEJTE SE NA VIDEO A FOTKY Z AKCE:

Slavnostní otevření Dětského advokačního centra

Kulatý stůl v poslanecké sněmovně na téma násilí v rodině

Leták Centra LOCIKA

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout