← Zpět

Podcast Nebuď na to sám - Odborník odpovídá

Centrum LOCIKA představuje novou podcastovou sérii pro pedagogické odborníky. Poslechněte si ji na Youtube už teď!

Téma násilí v blízkých vztazích se nevyhýbá ani školnímu prostředí. O to důležitější je, aby pedagogičtí odborníci měli přístup k jednoduchému a přehlednému návodu, jak mohou dětem v takových případech pomoci. Centrum LOCIKA proto připravilo sérii příspěvků od odborníků z různých specializací (klinická psychologie, krizová intervence, sociálně-právní ochrana dětí, kriminalistika). Odborníci odpovídali na nejčastější otázky pedagogických pracovníků, se kterými se setkáváme. Výsledkem jsou praktické postupy pro řešení domácího násilí v kontextu českých škol. 

CO V JEDNOTLIVÝCH DÍLECH NAJDETE?

  1. Co je to trauma a jak se může u dětí ve školním prostředí projevovat?

Klinická psycholožka a autorka knihy Trauma u dětí Leona Jochmannová vás uvede do tématu projevů traumatu u dětí ve školním prostředí. Představí vám, co trauma znamená, jak se může traumatizované dítě ve školním prostředí projevovat a jak k němu přistupovat. Popíše také, s kým ideálně spolupracovat, pokud je ve třídě žák, který se projevuje jako traumatizovaný. 

  1. Jak vést rozhovor se žákem, co doma zažívá násilí?

Psycholožka a psychoterapeutka Alexandra Machková se dotkne tématu rozhovoru se žákem, který zažívá násilí v blízkých vztazích. Projde jednotlivé fáze vedení rozhovoru a prozradí, jak v takové chvíli přistupovat k žákovi, co říkat a čeho se naopak vyvarovat, a také jak v rámci rozhovoru pracovat se sebou sama.

  1. V jakých případech a jak nahlašovat násilí v rodině OSPODu?

Okresní metodička prevence a poradkyně v oblasti sociálně-právní ochrany dětí Světlana Kotrčová představí možnosti spolupráce školy s odborem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Prakticky popíše, jak postupovat při podezření, že je dítě v rodině ohroženo špatným zacházením, jak navázat funkční spolupráci s OSPOD a co dělat pro zajištění bezpečí dítěte v prostředí školy.

  1. Jak vypadá spolupráce školy a policie při případech domácího násilí?

Kriminalista a expert na trestní právo mládeže Luděk Cuták se zaměří na téma spolupráce školy s Policií České republiky. Vymezí, k jakým případům by škola měla volat policii, jak probíhá podání vysvětlení žáka v prostředí školy a jak postupovat v případě podezření na týrání žáka rodičem.

  1. Jak pomáhá Centrum LOCIKA dětem, které zažívají násilí v blízkých vztazích?

S ředitelkou Centra LOCIKA Petrou Wünschovou si řekneme, jak vypadá systém pomoci pro děti ohrožené násilím v rodině, proč je pro něj důležité Dětské advokační centrum, co vlastně Centrum LOCIKA dělá a jak spolupracuje se školami. A pozveme vás i na zajímavou preventivní akci proti násilí v rodině.

Všechny příspěvky si zatím můžete poslechnout na našem Youtube kanále nebo na Spotify.

Projekt vznikl za podpory Nadace O2.

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout