← Zpět

Představujeme závěry 7. rodinněprávního sympozia na téma Nepřijatelnost násilí na dětech

Centrum LOCIKA se jako expert zúčastnila sedmého rodinněprávního sympozia Justiční akademie. Chceme vám představit závěry této akce.

Pokud nevíte, co je to sympozium - je to rodinněprávní vzdělávací akce, která má za úkol usnadnit diskuzi o typových případech rodinného práva. Zároveň má hledat řešení případů v souladu s požadavky moderní opatrovnické justice. Tato akce propojuje odborníky napříč profesemi, a to včetně Ústavního soudu.

Akce se kromě naší ředitelky Petry Wünschové zúčastnili například Kateřina Čuhelová z Krajského soudu v Brně nebo Eva Petrová z Ministerstva spravedlnosti ČR.

Celý list účastníků a podrobné informace o akci najdete ZDE.

Jaké byly hlavní závěry sympozia?

1. Nevhodné zacházení s dětmi je nepřípustné.

2. Je žádoucí, aby rodiče vykonávali rodičovskou odpovědnost tak, aby nedocházelo k fyzické, duševní nebo sociální újmě dítěte. Totéž platí i o péči jiných osob.

3. Tělesné a psychické tresty jsou nepřípustné.

4. Je nepřípustné, aby v důsledku konfliktu pečujících osob nebo osob dítěti blízkých docházelo k fyzické, duševní či sociální újmě dítěte.

5. Je nepřípustné, aby v důsledku zanedbání náležitého dohledu pečující osoby docházelo k fyzické či duševní újmě dítěte.

6. Je nepřípustné, aby v důsledku neadekvátních očekávání od dítěte docházelo k fyzické, duševní či sociální újmě dítěte.

7. Je pozitivním závazkem státu učinit veškerá opatření tak, aby nedocházelo k násilí na dětech.

8. Vyjde-li v průběhu řízení ve věcech péče soudu o nezletilé najevo, že by mohlo docházet k násilí na dítěti ze strany pečující (nebo potenciálně pečující) osoby, je soud povinen naplnit pozitivní závazek na poli ochrany rodinného a soukromého života a na poli ochrany proti nelidskému či ponižujícímu zacházení.

9. Při prokazování, zda došlo k násilí na dítěti, je třeba postupovat ohleduplně, aby nedocházelo k traumatizaci a/nebo sekundární viktimizaci dítěte.

10. Nástroje a opatření použitá v rámci naplňování pozitivního závazku na poli ochrany rodinného a soukromého života a na poli ochrany proti nelidskému či ponižujícímu zacházení musí být přiměřené jednání pečující osoby.

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout