← Zpět

Připojte se k Iniciativě Dětství bez násilí!

Usilujeme o to, aby Česká republika byla místem, kde všechny děti mají právo na dětství bez násilí.

Symbolicky na Den dětí byla spuštěna iniciativa, která usiluje o to, aby Česká republika byla místem, kde všechny děti mají právo na dětství bez násilí. K výzvě se přidává řada organizací, institucí, ale i jednotlivců, kterým není osud dětí lhostejný.  Podpisem se můžete přidat  i vy!

Proč vznikla Iniciativa Dětství bez násilí?

Společná iniciativa vládního a nevládního sektoru vznikla v reakci na kritickou situace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v mnoha regionech. „Za posledních 8 let zemřelo v rodinách na následky násilí 44 dětí, 799 jich mělo trvalé zdravotní následky, přes 15 tisíc potřebovalo péči psychologa a 3229 dětí skončilo z důvodu násilí v rodině v ústavní péči. Přestože jednotlivé kroky k ochraně dětí před násilím v rodině jsou jasné, logické a zavazuje nás k nim celá řada vládních i mezinárodních dokumentů, jejich realizace v České republice vázne.

Na webu k iniciativě mohou rodiče najít kontakty pomoci i užitečné materiály, které jim mají poradit nebo podpořit v tom, jak děti vychovávat bez tělesných trestů.

Jaké jsou cíle Iniciativy Dětství bez násilí?

  1. Zajistit plnění mezinárodních standardů multioborové péče o děti ohrožené násilím v celé České republice nejpozději do roku 2030.
  2. Ukotvit nepřijatelnost tělesných trestů v občanském zákoníku a přihlásit se tak k myšlence, že násilí mezi blízkými nemůžeme tolerovat v žádné podobě.
  3. Existence státem garantované  sítě preventivních služeb  pro děti a jejich blízké.
  4. Přístup k informacím, že i mírné formy násilí negativně ovlivňují vývoj dětí a vztahy v rodině.

Nepřijatelnost a nepřiměřenost tělesného trestání

Jedním z cílů Iniciativy je i zakotvení nepřijatelnosti tělesného trestání v občanském zákoníku přiměřený tělesný trest je totiž nyní uzákoněn jako výchovný prostředek. Definice nepřijatelnosti je jasná a srozumitelná. Ale PŘIMĚŘENOST znamená pro každého něco jiného a umožňuje řadě lidí děti skutečně týrat.

Důsledky používání tělesných trestů ve výchově

Používání tělesných trestů ve výchově u dětí zvyšuje riziko agresivního a rizikového chování a psychických problémů. Zhoršuje také jejich vztah s rodiči, vede k nadužívání návykových látek, neúspěchu ve škole, k potížím ve vztazích, s autoritami, výběru agresivního partnera v dospělosti a ke zdravotním obtížím včetně zhoršení duševního zdraví. Tělesné tresty děti učí, že násilí je přijatelným způsobem řešení konfliktů nebo prostředkem k dosažení svých cílů a přání. Násilí se pak ve společnosti rozvíjí ve všech podobách.

Představení Iniciativy Dětství bez násilí

Na tiskové konferenci k uvedení iniciativy vystoupil za Ministerstvo spravedlnosti Karel Dvořák s informací, že Ministerstvo navrhne zakotvit v občanském zákoníku nepřijatelnost trestání dětí. Nová právní úprava nebude rodiče kriminalizovat a nezavádí pro ně postihy. Jejím smyslem je apelovat na rodiče, aby si sami uvědomili, že je vhodnější používat jiné výchovné prostředky. Na tiskové konferenci dále podpořili iniciativu náměstkyně místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Šárka Jelínková, předsedkyně výboru pro práva dítěte Eva Petrová a zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková.

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout