← Zpět

Proč bychom měli být k druhým laskaví

O životě druhých víme jen zlomek toho, co zažívají a jaká je jejich životní historie.

Za každým projevem chování je bohatý životní příběh, který chování vysvětluje. Zastavme se na chvíli při hodnocení chování druhých. Zkusme se zamyslet nad tím, jaký životní příběh se asi s daným člověk pojí. Mějme pro druhé pochopení a buďme k sobě navzájem laskaví - a snažme se takové chování přenést i na naše děti.

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout