← Zpět

Protektivní dětské zkušenosti (PDT)

Děti s vysokým skóre PDT se stávají dospělými, kteří jsou schopni vyhledat a přijmout pomoc.

V roce 2019 vědci John Hopkins Univerzity publikovali výsledky studie, která se zabývala celoživotním vlivem dětských zkušeností na kvalitu života v dospělosti. Identifikovali 7 druhů protektivních faktorů z období dětství a dospívání, které pozitivně ovlivňují naše duševní zdraví a posilují naši schopnost vytvářet uspokojivé vztahy. 

  1. Mohu se svou rodinou mluvit o svých pocitech

Myšlenky, pocity a zážitky jsou v rodině sdíleny otevřeným a upřímným způsobem. Dialog je vítán. Děje se to díky rodičům, kteří se o emoční prožívání dítěte aktivně zajímají, nebo vhodným způsobem sdílejí své vlastní pocity, aby dítě inspirovali. 

  1. Cítím v obtížných chvílích podporu rodiny

Když dítě zažívá těžkou zkušenost, cítí podporu rodiče v tom, že je přítomný a verbálně vyjadřuje podporu. To, že si rodič všiml a byl v tom s ním, pomáhá dítěti cítit, že je důležité a nezůstalo v tom samo.

  1. Těší mě účast na akcích naší komunity

Tradice nám obecně umožňují cítit se součástí většího celku. Dodržování tradic a rituálů během dětství v nás vytváří pocit, že jsme součástí něčeho většího a také nás spojuje s našimi blízkými. Dítě se tak necítí samo, získává větší smysl pro celek / společenství / komunitu, vytváří si celoživotní pozitivní vzpomínky.

  1. Na střední škole zažiji pocit, že jsem něčeho součástí

Střední škola může být drsná zkušenost, ale i tak je možné najít příležitosti, kdy se dospívající cítí, že někam patří.  Tento pocit sounáležitosti může pocházet z účasti na mimoškolních aktivitách, členství v zájmových kroužcích, přítomností ve skupinách, které sdílejí stejný zájem, nebo jednoduše nalezením vrstevníků, se kterými je možné být v kontaktu nějakým smysluplným způsobem. Pocit, že někam patřím, je kombinací toho, že jsem v kontaktu a mám pozitivní vztahy.

  1. Vnímám podporu svých přátel

Podobně jako vnímat podporu ze strany rodiny - je důležité, aby děti cítily podporu svých přátel. Rodič je zde zásadní, protože je pro dítě modelem pro první porozumění vztahům. Rodič může skrze vztahy se svými přáteli dítěti zdravě modelovat, jak vypadá zdravý podporující vztah. A povzbudit ho tak, aby hledalo stejné kvality u přátel, které si vybere.

  1. Mám alespoň dvě dospělé osoby mimo svou rodinu, kterým na mě skutečně záleží 

I když je důležité, aby se dítě cítilo podporováno svou rodinou, je také důležité, aby mělo podporující dospělé mimo svůj domov. Těmito dospělými mohou být učitelé, vedoucí kroužků, družináři, přátelé rodičů. Je to dospělý člověk, který není jejich rodič a má na děti pozitivní vliv, se kterým vytváří zdravou vazbu; u kterého cítí, že se mu mohou svěřit nebo se na něj obrátit.

  1. Mám doma dospělého, se kterým se cítím bezpečně a který mě ochraňuje

Pocit bezpečí a ochrany může vytvářet mnoho různých věcí: ochrana před fyzickým nebezpečím, ale i ochrana před zahlcujícími událostmi. Ať je to cokoli, je zásadní, aby dítě mělo pocit, že rodiče jsou v jeho životě k dispozici a dělají vše pro to, aby bylo v bezpečí a zdravé. To dítěti umožňuje soustředit se na věci, které přesahují jeho základní potřeby.

Děti s vysokým skóre PDT se stávají dospělými, kteří jsou schopni vyhledat a přijmout pomoc.

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout