← Zpět

Sebevraždy a sebepožkozování u dětí a mladistvých

Jak poznat, že má někdo ve vašem okolí problémy a jak mu pomoci?

Velkým tématem v poslední době jsou sebevraždy a sebepoškozování u dětí a mladistvých. Podle Českého statistického úřadu si ročně v České republice vezme život 60 děti a mladých dospělých. V posledních měsících dle odborníků závažnost tohoto tématu stoupá. Možným příčinám i prevenci tohoto jevu se věnuje Centrum LOCIKA ve své online konferenci s názvem “Když schází naděje” . Příspěvky předních českých psychologů, terapeutů a psychiatrů najdete na youtube kanále Centra LOCIKA zcela zdarma.

"Mezi odborníky se hovoří o pandemii. Nemusí se jednat jen o klinický problém, ale i o reakci na aktuální společenskou situaci spojenou s válkou, následky pandemie covidu-19 i nejistoty, která pramení z měnícího se světa. Přijde nám důležité i o takto náročném tématu otevřeně hovořit a hledat společně cesty, jak se v těchto situacích chovat, jak být dětem k dispozici, účinně jim pomoci a podpořit je,” uvádí Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA.

Tiskovou zprávu k tématu naleznete zde.

NEJČASTĚJŠÍ MÝTY, PŘÍČINY, PROTEKTIVNÍ FAKTORY A PRVNÍ POMOC

JAK POZNAT, ŽE MÁ NĚKDO VE VAŠEM OKOLÍ PROBLÉMY A JAK MU POMOCI?

Sebepoškozování může mít řadu příčin:
- získat pocit kontroly nad svým tělem, pocity, situacemi
- zvládnout  trápení, úzkost
- cítit jakoukoliv emoční úlevu, přes fyzickou bolest nebo odklonit pozornost od nepříjemných emocí prostřednictvím fyzické bolesti
- sdělit tísnivé pocity či depresivní stavy
- trestat se za domnělé chyby


Příčiny sebevražedného chování jsou:
- psychiatrické onemocnění, chronická bolest (emocionální/fyzická) 
- sebevražda nebo sebevražedné chování v rodině, expozice sebevraždě
člena rodiny, kamaráda
- fyzické či sexuální zneužívání nebo vystavení násilí či šikaně v minulosti
- intoxikace užíváním návykových látek
- přístup k řezným nástrojům, střelné zbrani nebo lékům


Jaké jsou varovné signály předcházející sebevraždě?

- mluvení o sebevraždě
- získávání prostředků k tomu, abyste si mohli vzít život
- izolace od sociálních kontaktů
- časté výkyvy nálad 
- přemýšlení o smrti, umírání nebo násilí
- pocit beznaděje a ztráty smyslu života
- zvýšená konzumace alkoholu nebo drog, vysoce rizikové chování


Protektivní faktory jsou:
- silné osobní vztahy - zdravé a fungující vztahy, podpora v krizovém
období, sociální, emoční podpora, socioekonomická stabilita
- schopnost pozitivního přístupu k problémům - odolnost vůči stresorům a
překážkám, dovednost řešit problémy
- dostupnost péče a pomoci

Jaké jsou nejčastější MÝTY ohledně sebevraždy a sebepoškozování?

- mladí mají tolik možností, že nemají důvod si ubližovat, sebepoškozování je mezi mladými jen móda

- dítě/mladý dospělý si neublíží, když o sebevraždě mluví, chce jen získat pozornost

- dítě/mladý dospělý si neublíží, když o sebevraždě mluví, chce jen získat pozornost

- sebevražda u dětí a mladistvých je většinou zkratkovitá událost

- když se dítěte zeptám, zda nemyslí na sebevraždu, mohu ho k takovému jednání motivovat

- děti a náctiletí mají takový přístup k informacím, že rady a pomoc rodičů nepotřebují

- pokud dítě/náctiletý neprojevuje své emoce a nic nechce, nic ho netrápí a nic nepotřebuje

KAM SE OBRÁTIT O POMOC?

První pomoc na https://sebevrazdy.cz/pomoc/, včetně čísla 112 pro akutní stavy

Linka první psychické pomoci - krizová linka pro dospělé, funguje nonstop a zdarma na čísle 116 123 Chatové poradenství: http://linkapsychickepomoci.cz/chat/ 

Linka bezpečí - Linka pro děti a studenty do 25 let. Funguje nonstop, je anonymní a zdarma na čísle 116 111, https://www.linkabezpeci.cz, pomoc@linkabezpeci.cz Chatové poradenství https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/ 

Linka pro rodinu a školu, pro dospělé, kteří mají starost o dítě - 116 000

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout