← Zpět

Setkání k síti služeb v krajích pro rodiny ohrožené násilím

Děkujeme všem zúčastněným za důležité setkání a diskusi, a to na téma optimální sítě služeb v krajích pro rodiny ohrožené násilím.

Děkujeme všem zúčastněným: UNICEF pro Česko, Ministerstvo práce a sociál ních věcí, Ministerstvo vnitra, Bílý kruh bezpečí, ACORUS, Profem, Spondea, Liga otevřených mužů, Spirála, Intervenční centrum Praha a Asociace pracovníků intervenčních center.

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout