← Zpět

Tipy k vysvědčení pro rodiče: Proč by pro nás známky na vysvědčení neměly být vším?

Vysvědčení představuje častou obavu mnoha školáků i jejich rodičů. Musí to tak ale být? Stojí známky za stres dětí a jejich rodičů?

Vysvědčení představuje častou obavu mnoha školáků i jejich rodičů. Musí to tak ale být? Stojí známky za stres dětí a jejich rodičů? Je nutné, aby známky pro ně byly prioritou?Odpověď zní - nemusí, nestojí a není to nutné. Známky totiž nejsou vším!

Infografiku najdete ke stažení pod článkem.

Dobré známky by měly být pro děti, rodiče i učitele znamením, že si děti osvojily látku tak, jak měly. Špatné známky jsou naopak znamením, že dítě má v učivu mezeru. Ta může být způsobena mnoha faktory - látka nebyla dostatečně probraná, učivo je pro dítě příliš obtížné, dítěti se ve škole z různých důvodů nedaří soustředit (např. kvůli tomu, že zrovna prochází náročnou životní situací, ve třídě je příliš mnoho rušivých podnětů atp.), dítěti chybí znalosti strategií efektivního učení.

V každém případě je důležité zdůraznit, že známky nevypovídají o inteligenci či schopnostech dětí. To, jaké známky dítě dostává, může být ovlivněno mnoha faktory. Jedním z těchto faktorů je i to, zda děti cítí ze strany okolí tlak, aby domů nosily jen dobré známky. Tlak na dobré známky může u dětí negativně ovlivňovat jejich výkon při testech a zkoušení. Dítě díky nadměrnému tlaku zažívá stres a úzkost. Stres a úzkost narušuje pozornost, paměť a další myšlenkové procesy. Příliš velkým tlakem na výkon tedy paradoxně dobrým známkám bráníme. 

A jaké jsou další důvody, proč nebazírovat na perfektních známkách? I když to tak někdy může působit, dobré známky nejsou a neměly by být cílem školní docházky. Škola by primárně pro děti měla představovat místo, kde mají příležitost získat pozitivní vztah k učení, učit se novým dovednostem a znalostem, a díky tomu naplňovat svůj potenciál. Ve škole si děti současně kromě faktických znalostí osvojují dovednosti jako je spolupráce, hledání kompromisu, respektu ke druhým, tolerance, hledání nových a tvořivých řešení atp. Tyto dovednosti se však bohužel ve škole známkami nehodnotí, přestože mají v životě často větší význam než teoretické znalosti. 

Další věcí je, že pokud učitelé či rodiče kladou na první místo bezchybný výkon, mohou zabránit dětem naučit se chybovat a riskovat. A to je velká škoda. Chyby jsou součástí procesu učení. Chyba a následné poučení z ní dětem umožňuje se v životě posouvat dál. Kladení přílišného důrazu na známky také může vést k narušení vztahu k učení, ztráty zájmu vzdělávat se a radosti ze samotného procesu osvojování nových znalostí.

Jak se tedy ke známkám a škole postavit?

  • Diskutujte s dětmi o tom, co je ve škole baví a co jim přináší radost. Podporujte je v tom.
  • Vysvětlete dětem, že chyby jsou přirozenou součástí procesu učení. Chyby jsou příležitostí ke zlepšení a výzvou k posunu.
  • Ukažte dětem, že na prvním místě je mít radost z učení, nových poznatků a objevování nového. Nikoliv ze samotných známek.
  • Oceňujte a vyzdvihuje jejich úspěchy. Pokud dětem nejde matematika ani čeština, najděte společně jiný předmět/oblast, ve které se jim bude dařit.
  • Ukažte a vysvětlete dětem, že nemá smysl se porovnávat se spolužáky (a sami to také nedělejte). Každý jsme dobrý v něčem jiném a každý z nás má jiné výchozí podmínky. 
  • Pokud dětem něco nejde, hledejte možnosti a řešení, jak je podpořit a jaké podmínky zajistit pro to, aby se jim dařilo víc. 
  • Ukažte dětem, jak se do školy správně připravovat. Proberte s nimi efektivní strategie učení.

Děti za špatné známky netrestejte. Známky jsou výsledkem, který nemohou stoprocentně ovlivnit. Zaměřte se raději na míru jejich snahy a kvalitu přípravy. Pokud je podle vašeho mínění jejich snaha či příprava nedostatečná, řekněte dětem jasně, jakou snahu a kvalitu očekáváte. Poraďte a ukažte jim, jak se lépe připravovat a proč má smysl se více snažit. Aby děti něčeho mohly dosáhnout, potřebují pro to ty správné nástroje a podmínky.

Inspirujte se také našimi tipy, jak se zachovat ve chvíli, kdy dítě domů přinese vysvědčení https://www.centrumlocika.cz/novinky/vysvedceni-6-tipu-pro-rodice. Vysvědčení oslavte, ať už dopadne jakkoliv. Vy i děti máte za sebou další školní rok, který vás stál mnoho úsilí. To si žádá pochvalu!

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout