← Zpět

Tipy k vysvědčení: Proč by známky neměly znamenat všechno?

Za chvíli děti čeká vysvědčení. Přinášíme proto pro ně i pro rodiče infografiky o tom, proč by známky neměly být pro rodinu prioritou.

Infografiky ke stažení a tisku tady.

Vysvědčení představuje častou obavu mnoha školáků i jejich rodičů. Musí to tak ale být? Stojí známky za stres dětí a jejich rodičů? Je nutné, aby známky pro ně byly prioritou?

Odpověď zní - nemusí, nestojí a není to nutné. Známky totiž nejsou vším!

Dobré známky by měly být pro děti, rodiče i učitele znamením, že si děti osvojily látku tak, jak měly. Špatné známky jsou naopak znamením, že dítě má v učivu mezeru. Ta může být způsobena mnoha faktory - látka nebyla dostatečně probraná, učivo je pro dítě příliš obtížné, dítěti se ve škole z různých důvodů nedaří soustředit (např. kvůli tomu, že zrovna prochází náročnou životní situací, ve třídě je příliš mnoho rušivých podnětů atp.), dítěti chybí znalosti strategií efektivního učení.

V každém případě je důležité zdůraznit, že známky nevypovídají o inteligenci či schopnostech dětí. To, jaké známky dítě dostává, může být ovlivněno mnoha faktory. Jedním z těchto faktorů je i to, zda děti cítí ze strany okolí tlak, aby domů nosily jen dobré známky. Tlak na dobré známky může u dětí negativně ovlivňovat jejich výkon při testech a zkoušení. Dítě díky nadměrnému tlaku zažívá stres a úzkost. Stres a úzkost narušuje pozornost, paměť a další myšlenkové procesy. Příliš velkým tlakem na výkon tedy paradoxně dobrým známkám bráníme. 

A jaké jsou další důvody, proč nebazírovat na perfektních známkách? I když to tak někdy může působit, dobré známky nejsou a neměly by být cílem školní docházky. Škola by primárně pro děti měla představovat místo, kde mají příležitost získat pozitivní vztah k učení, učit se novým dovednostem a znalostem, a díky tomu naplňovat svůj potenciál. Ve škole si děti současně kromě faktických znalostí osvojují dovednosti jako je spolupráce, hledání kompromisu, respektu ke druhým, tolerance, hledání nových a tvořivých řešení atp. Tyto dovednosti se však bohužel ve škole známkami nehodnotí, přestože mají v životě často větší význam než teoretické znalosti. 

Další věcí je, že pokud učitelé či rodiče kladou na první místo bezchybný výkon, mohou zabránit dětem naučit se chybovat a riskovat. A to je velká škoda. Chyby jsou součástí procesu učení. Chyba a následné poučení z ní dětem umožňuje se v životě posouvat dál. Kladení přílišného důrazu na známky také může vést k narušení vztahu k učení, ztráty zájmu vzdělávat se a radosti ze samotného procesu osvojování nových znalostí.

GRAFIKA PRO RODIČE:

GRAFIKA PRO DĚTI:

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout