← Zpět

ZAJISTĚME DĚTEM OHROŽENÝM NÁSILÍM TAKOVOU POMOC, KTERÉ NEBUDOU LITOVAT

Na dvě stovky odborníků se věnovalo na konferenci specializovaným službám pro dětské oběti násilí v rodině.

Na dvě stovky odborníků se věnovalo na konferenci specializovaným službám pro dětské oběti násilí v rodině. Službám, které v České republice zatím tragicky chybí, přestože svědky či oběťmi násilí v rodině je podle výzkumů zhruba 22 % českých dětí. Dostupná a kvalitní pomoc začíná být běžná nejen v západních zemích Evropy, ale i ve všech zemích východního bloku. Například Slovinsko přijalo nedávno na pomoc dětským obětem násilí specializovaný zákon. Otázkou však zůstává, jak se tyto služby budou moci dále rozvíjet v Česku. Ministerstvo práce a sociálních věcí sice navrhuje v aktuální novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí vznik specializovaného typu pověření, v rámci kterého by služby pro dětské oběti násilí mohly vznikat, ale není zatím jasné, jak bude ošetřena meziresortní spolupráce, financování a dostupnost v krajích. 

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout