← Zpět

Workshopy Centra LOCIKA a UNICEF

Cílem série workshopů bylo přispět ke zkvalitnění služeb pro děti, které zažívají domácí násilí a trauma.

Centrum LOCIKA připravilo ve spolupráci s UNICEF pro své partnerské a spolupracující organizace sérii šesti workshopů s cílem rozvoje jejich odborných kapacit pro přímou pomoc dětem a rodinám, které jsou zasažené domácím násilím a traumatem – a to jak z ČR, tak i z ukrajinské komunity.

Workshopy se konaly fyzicky i online od poloviny května do poloviny června a zaměřily se na trauma citlivý přístup, první psychologickou pomoc, krizovou intervenci, interkulturní rozdíly mezi ČR a Ukrajinou a na domácí násilí a jeho dopady na děti. Kurzy prošlo přes 110 účastnic a účastníků. Děkujeme všem za účast a za aktivní spolupráci!

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout