← Zpět

Zakotvení nepřípustnosti fyzického a psychického násilí na dětech do občanského zákoníku

Minulý týden ve středu, den před otevřením #DAC, se Petra Wünschová zúčastnila na půdě Poslanecké sněmovny velmi důležitého setkání.

Minulý týden ve středu, den před otevřením #DAC, se Petra Wünschová zúčastnila na půdě Poslanecké sněmovny velmi důležitého setkání, kde se řešila problematika tělesného trestání dětí. Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti a Podvýbor pro problematiku domácího a sexuálního násilí se usnesly na netoleranci fyzického a psychického násilí na dětech.

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí má do občanského zákoníku zakotvit nepřípustnost fyzického a psychického násilí na dětech. 🥳Ruku v ruce s návrhem novely zákona má MPSV připravit i návrh systémových opatření k zajištění účinné ochrany ohrožených dětí a podpory bezpečné rodičovské péče.

Toto je velmi důležitá součást, neboť pro spoustu rodičů je jen obtížně představitelné, že konfliktní situace s dětmi mohou řešit i jinak než fyzickými tresty, které považují za ospravedlnitelné a výchovné. Proto je velmi důležitá osvěta a podpora rodičů v osvojování si jiných výchovných strategií.

Moc si přejeme, aby se tento krok podařil a Česká republika dala najevo, že podpora dětí a ochrana jejich důstojnosti patří mezi klíčové vládní priority a má podporu široké veřejnosti. 🙏❤️#detstvibeznasili

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout