← Zpět

Hledáme nové kolegy*ně do týmu Dětského advokačního centra

V září 2022 jsme otevřeli první Dětské advokační centrum v České republice. A teď do něj hledáme zkušené kolegy na tři pozice.

Centrum LOCIKA v září 2022 otevřelo první Dětské advokační centrum v České republice.  Jde o specializované centrum pro děti ohrožené násilím v rodině. Do tohoto nově otevřeného centra hledáme  zkušené kolegy na tři pozice.

VEDOUCÍHO DĚTSKÉHO ADVOKAČNÍHO CENTRA bude mít na starosti řízení a rozvoj služby DAC, včetně personálního a odborného vedení multioborového týmu, metodického vedení služby, koordinace meziresortní spolupráce a účasti na zahraničním vzdělávání a reprezentaci služby navenek.

PRŮVODCE PRO DĚTI V DĚTSKÉM ADVOKAČNÍM CENTRU bude zodpovědný za poskytování odborné pomoci a podpory dětem zasaženým domácím násilím. Bude spolupracovat s pracovníky OSPODu, PČR a Státního zastupitelství, aby dětem zabezpečil včasnou a účinnou pomoc. Průvodce bude pracovat v multioborovém týmu s dětským psychologem, právním specialistou, klinickým psychologem a pedopsychiatrem.

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK*ICE / CASEMANAGER*KA, náplní této pozice je proaktivní zapojení do činnosti multioborového týmu Dětského advokačního centra, včetně organizačních a administrativní úkonů, práce s nenásilným rodičem a účast na supervizích, intervizích a vzdělávacích akcích.

Staňte se součástí týmu Centra LOCIKA a společně nám pomozte dosáhnout našeho cíle i – aby co nejvíce dětí v České republice mohlo zažívat dětství bez násilí. Více informací naleznete zde: www.centrumlocika.cz/o-nas/kariera.

Pokud víte o někom, kdo by se na uvedené pozice hodil, nebo by o ně měl zájem - sdílejte, šiřte! Děkujeme.

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout